nieuws

Verzekeringskamer werpt zich op als toezichthouder intermediair

Archief

Het is niet de vraag óf er verscherpt toezicht op het intermediair komt, maar meer hoe het toezicht er uit gaat zien, stelt bestuurder Ton Kool van de Verzekeringskamer (VK) tijdens de presentatie van de jaarcijfers deze week. Over de instantie die dit toezicht straks moet gaan uitoefenen, heeft Kool een vastomlijnd idee: de Verzekeringskamer is volgens hem een uitstekende kandidaat.

De open sollicitatie van de VK naar de functie van ‘distributietoezichthouder’ is goed gepland. De tijd is er alleszins rijp voor. Zo evalueert de Tweede Kamer dit voorjaar het bestaande toezicht op de distributie van financiële producten, is in Europees verband een richtlijn voor toezicht op het assurantie-intermediair in de maak en vechten begrippen als ‘consumentenbescherming’ en ‘transparantie’ momenteel om de populariteitsprijs.
Vervelend
Een niet onbelangrijk argument van de Verzekeringskamer om te pleiten voor het onder toezicht stellen van het verzekeringsdistributiekanaal is de discrepantie tussen het strenge toezichtsregime waaraan verzekeraars en andere producenten van financiële producten onderhevig zijn, en de Wabb van de adviseurs. Kool: “Het is soms bij incidenten vervelend om te moeten zien dat waar het toezicht aan de voorkant goed en grondig geregeld is, er bij de distributie een veel lichter regime heerst”.
De VK-bestuurder zegt desondanks geen kritiek te hebben op de manier waarop de afdeling verstigingswetten van de SER invulling geeft aan het huidige toezicht. “De SER zit er bovenop, maar de onderliggende wetgeving is niet te vergelijken met de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf, zoals wij die kennen.”
Door het verschil in toezicht ontstaan er volgens Kool vreemde situaties. “Neem bijvoorbeeld de afspraken die de producenten hebben gemaakt over informatieverstrekking aan de consument. Het zou toch voor de hand liggen om het distributiekanaal daarin te betrekken. Nu is er echter sprake van een losse tussenschakel. Of neem de klachtenbehandeling. Verzekeraars en georganiseerde tussenpersonen nemen weliswaar deel in het nieuwe klachtenistituut, maar voor het ongeorganiseerde intermediair is er niets geregeld.”
Gevolmachtigden
De Verzekeringskamer suggereert om het toezicht op de distributie als eerste aan te pakken bij gevolmachtigden. “Je moet niet de hele olifant inééns willen aanpakken. Poot voor poot lijkt ons verstandiger. Gevolmachtigden zijn in dat kader een voor de hand liggende groep om mee te beginnen. Zij doen werk dat normaal gesproken bij verzekeraars thuishoort”, aldus Kool.
De Verzekeringskamer zal in de komende maanden in contact treden met zowel de tussenpersonenorganisaties, het Verbond van Verzekeraars, de SER als het ministerie van Financiën om over de wenselijkheid van uitbreiding van het toezicht te spreken. “Onze kandidaatstelling komt daarbij nadrukkelijk aan de orde”, aldus Kool.

Reageer op dit artikel