nieuws

Verzekeringskamer: schadepremies in 1996 naar bijna f 29 mld

Archief

De brutopremie-omzet van schadeverzekeraars in ons land is vorig jaar toegenomen naar f 28,7 (27,4) mld. De brancheresultaten en de nettowinst handhaafden zich op het niveau van 1995. Dit blijkt uit de publicatie ‘Financiële gegevens schadeverzekeraars 1996’ van de Verzekeringskamer.

Vorig jaar waren er 980 schadeverzekeraars actief in ons land. In de publicatie zijn evenwel de resultaten van ‘slechts’ 294 verzekeraars verwerkt. Zo ontbreken de cijfers van 230 lokale onderlingen en buitenlandse schadeverzekeraars die grensoverschrijdend werkzaam zijn of via een bijkantoor in ons land opereren.
Premies
Evenals in 1995 is de groei van de schadeverzekeraars vorig jaar niet boven de vijf procent uitgekomen. De branche ongevallen en ziekte nam toe met 6,7% (1995: 4,9%) naar ruim f 12 mld, met name door de verwachte privatisering van de ziekengeldverzekering. Verder werden medicijnen overgeheveld van de AWBZ naar de ziektekostenverzekering.
In de branche motorrijtuigenverzekering bleef de groei van het premievolume beneden het niveau van 1995. De brutopremie groeide met 6,3% (7,1%) naar bijna f 6,9 (6,5) mld. Het premie-inkomen uit brandverzekeringen steeg met 2,3% (5,6%) naar f 5,3 (5,2) mld. De premies zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen beliepen f 1,1 (1,1) mld. In de overige variaverzekeringen bleef de groei van het brutopremievolume vrijwel gelijk: f 3,1 (3,1) mld.
Resultaten
Het totale technische resultaat bleef op het niveau van twee jaar geleden: f 1,2 (1,2) mld.
Het meest opvallende resultaat werd geboekt in de branche motorrijtuigen. Vooral door premieverhogingen kwam de benzinetekening uit de rode cijfers: f 219 (-121) mln. Ongevallen en ziekte onderscheidde zich in een negatief opzicht: het brancheresultaat kelderde naar f 551 (938) mln, onder meer door hogere kosten van de introductie van ziekengeldverzekeringen, aldus de Verzekeringskamer.
In de brandverzekering was eveneens sprake van een terugloop van het resultaat, van f 335 mln in 1995 naar f 227 mln vorig jaar. De resultaten van de branches transport en overige varia verbeterden daarentegen licht tot fors.
Beleggingen/winst
De opbrengsten uit beleggingen groeiden vorig jaar naar f 877 (784) mln. De bedrijfskosten namen toe naar f 6.362 (5.754) mln, waarvan f 3.943 (3.750) mln aan acquisitiekosten.
Het brutoresultaat van het totale schadebedrijf groeide met 7,2% naar f 2.006 (1.871) mln. De nettowinst steeg met 5,4% (5,5%) naar f 1.538 (1.509) mln. Branchegegevens 1996 1995 Premies ongevallen/ziekte 12.291 11.514 motorrijtuigen 6.895 6.487 transport 1.146 1.116 brand 5.327 5.205 overige varia 3.076 3.058 totaal 28.737 27.381 Resultaten ongevallen/ziekte 551 938 motorrijtuigen 219 -121 transport 53 48 brand 227 335 overige varia 121 21 totaal 1.171 1.221 (in f mln)

Reageer op dit artikel