nieuws

Verzekeringskamer onderbouwt wens tot wettelijk toezicht op gevolmachtigden

Archief

Een onlangs gehouden onderzoek onder volmachtgevende verzekeraars heeft de Verzekeringskamer (VK) gesterkt in de opvatting dat er een wettelijk toezicht op gevolmachtigden moet komen. Momenteel is al ongeveer een derde van de totale premie-inkomsten voor schadeverzekeraars afkomstig van gevolmachtigde agenten en dat zal nog verder toenemen. Tot dusver vallen gevolmachtigden echter buiten het (rechtstreeks) toezicht van de VK.

Ook al is er een positieve tendens waarneembaar, toch vinden de toezichthouders in Apeldoorn dat het niet best is gesteld met de controle die verzekeraars uitoefenen op hun gevolmachtigden. Zo laat de controlefrequentie in het algemeen duidelijk te wensen over. “Eens in de drie à vijf jaar een bezoek van een dag, waarbij van tevoren wordt opgegeven welke dossiers men wil zien en er niet ter plekke een aantal willekeurige dossiers wordt bekeken, is nauwelijks voldoende te noemen”, aldus de Kamer in de jongste editie van haar relatieblad ‘VK in beweging’
Diepgaande gesprekken
De VK heeft met zeven representatief te achten maatschappijen diepgaande gesprekken gehouden. Al deze verzekeraars hebben reeds vele jaren ervaring met volmachten; het gemiddelde aantal volmachten per bezochte maatschappij ligt boven de dertig.
Centrale criteria bij de interviews waren: wordt er door de verzekeraar controle uitgeoefend? Volgt de verzekeraar de activiteiten van de gevolmachtigd agent (waarbij met name is gelet op het aanleveren van en omgaan met cijfermatige gegevens)? En wordt er aandacht besteed aan aspecten als consumentenvoorlichting en fraudepreventie?
Toeval
Volgens de VK letten verzekeraars er onvoldoende op of de gevolmachtigde agenten zich houden aan de bepalingen van de RIAV (Regeling Informatieverstrekking aan Verzekeringnemers 1998) op het gebied van consumentenvoorlichting.
Ook aan fraudepreventie wordt weinig gedaan. “Niet door de gevolmachtigde, die zegt zijn cliënten te kennen, en daardoor in zijn beleving fraude kan voorkomen of herkennen. Niet door de verzekeringsmaatschappij, die de gevolmachtigd agent nauwelijks voorlicht en/of bij zijn eigen fraudepreventiebeleid betrekt. En ook niet door de gevolmachtigde in verhouding tot zijn tussenpersonen. In de meeste gevallen is het ontdekken van fraude een kwestie van toeval.”
Verplichting onbekend
In veel gevallen werken gevolmachtigde agenten op hun beurt ook weer met tussenpersonen. Maar daar blijken de verzekeraars geen zicht op te hebben, stelt de VK. “Geen enkele van de onderzochte maatschappijen was op de hoogte van het feit dat met ingang van 1 januari 2000 de gevolmachtigd agent verplicht is bij het aanstellen van een tussenpersoon de SER-inschrijving te controleren en dit jaarlijks bij te houden.”
Hoog op de agenda
De VK heeft vastgesteld dat het werken met volmachten bij alle onderzochte verzekeraars hoog op de agenda staat. Ook voor de komende jaren streven zij naar uitbreiding van het aantal volmachten.
“Om te voorkomen dat door het werken met volmachten afbreuk wordt gedaan aan het toezicht van de VK, staat een vorm van toezicht op gevolmachtigd agenten hoog op ónze agenda”, aldus de VK.

Reageer op dit artikel