nieuws

Verzekeringskamer krijgt andere naam

Archief

De Verzekeringskamer (VK) gaat voortaan Pensioen- & Verzekeringskamer heten. De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën ingestemd met een wetswijziging.

De Verzekeringskamer houdt toezicht op zowel verzekeraars als pensioenfondsen. Om dit ook in de naam tot uitdrukking te brengen, is besloten de naam te wijzigen.
Ook zullen in het vervolg, nadat de begroting door de Raad van Toezicht is vastgesteld, de ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk de begroting van de Pensioen- & Verzekeringskamer goedkeuren.
Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gezonden. De tekst van het wetsvoorstel wordt pas bij indiening bij de Tweede Kamer openbaar.

Reageer op dit artikel