nieuws

Verzekeringskamer duldt niet langer eigenaren in directie

Archief

Startende verzekeringsmaatschappijen kunnen hun grootaandeelhouder straks niet zonder meer in de directie van de onderneming laten plaatsnemen. Daarnaast zullen bestaande ondernemingen met een directeur-eigenaar, indien nodig, extra waarborgen moeten treffen. Dit vloeit voort uit een beleidsvoornemen van de Verzekeringskamer naar aanleiding van de affaire Vie d’Or. De betrokken verzekeraars reageren geschokt.

De Verzekeringskamer (VK) is van plan het toezicht aan te scherpen. Onder andere de directeur-eigenaar moet het daarbij ontgelden.
Een belangrijk probleem bij Vie d’Or was volgens de VK terug te voeren op het feit dat de leiding in handen was van één persoon, de heer Maes, die tevens grootaandeelhouder was. “Het gevaar van belangenverstrengeling is dan aanwezig”, meent de toezichthouder, die bovendien constateert dat “dit potentiële gevaar van vertrengeling bij Nederlandse verzekeraars wel meer voorkomt”. Maes was door zijn dubbelfunctie bij machte zelf te bepalen wie er in zijn raad van commissarissen terecht kwam, terwijl dezelfde Raad toezicht diende te houden op de directie. Daarom acht de VK “de combinatie in één persoon van grootaandeelhouder met stemrecht en de feitelijke zeggenschap in de verzekeringsonderneming niet langer gewenst”.
Nog niet uitgewerkt
Wat betekent dit beleidsvoornemen voor familiebedrijven als bijvoorbeeld Goudse Verzekeringen, Conservatrix en nog enkele andere verzekeraars waar de directies eveneens gevormd worden door belangrijke aandeelhouders? VK-bestuurder drs P. Keizer lijkt het zelf eigenlijk ook nog niet te weten. In een toelichting op het nieuwe beleid zegt hij: “We hebben dat voornemen nog niet zover uitgewerkt, maar ik zou me kunnen voorstellen dat het wél mogelijk wordt voor directeuren om bijvoorbeeld juridisch eigenaar te blijven, maar dan zonder zeggenschap uit te oefenen. Ook zou er op de één of andere manier een zekere afstand geschapen kunnen worden tussen de raad van commissarissen en de ondernemingsleiding”.
Gepikeerd
De voor het nieuwe beleid in aanmerking komende verzekeraars reageren geschokt. Goudse-bestuurslid drs C.A. Bol, die samen met eigenaar Bouwmeester de bedrijfsleiding vormt, is boos. “Wij zijn verbaasd en gepikeerd, omdat we dit beleidsvoornemen uit de pers moesten vernemen, nota bene in het kader van het tussenrapport Vie d’Or. Zodoende wordt een open discussie wel erg moeilijk gemaakt”, zegt Bol. Hij kan zich voorstellen dat de VK de situatie bij Vie d’Or als onduidelijk en hinderlijk heeft ervaren “maar het lijkt mij niet juist om vervolgens te stellen dat een combinatie van aandeelhouder/directeur ongewenst is. Dat legt namelijk een bijl aan de wortel van de Nederlandse economische bedrijvigheid. Bij zeker 80% van de bedrijven in ons land geeft de aandeelhouder tevens leiding aan het bedrijf”.
Een uit privacy-overwegingen anoniem blijvende directeur-eigenaar van een kleine levenmaatschappij, noemt de beleidsvoornemens van de Verzekeringskamer “beperkend voor het ondernemerschap”, en voelt zich niet aangesproken door het beleidsvoornemen. Liever kaatst bij de bal terug, door te stellen dat “de toezichthouder beter de hand in eigen boezem kan steken in plaats van op muggen gaan schieten die geen wezenlijk verband met de zaak houden”.
Verdachtenbankje
De gebroeders Henny, directeuren en mede-eigenaren van de levenmaatschappij Conservatrix zijn van mening dat de VK met dit beleidsvoornemen familiebedrijven bij voorbaat in het verdachtenbankje zet. Volgens beide directeuren is de VK iets te gemakkelijk in het zoeken van schuldigen op andere plekken dan bij de toezichthouder zelf. De Henny’s verwachten niet dat het beleidsvoornemen ten aanzien van bestaande ondernemingen ook werkelijk uitgevoerd zal worden: “Zelfs de Verzekeringskamer kan bestaande rechten niet aantasten”.

Reageer op dit artikel