nieuws

Verzekeringsindustrie verwacht prijsstijging bij einde sexe-discriminatie

Archief

De Europese Commissie overweegt een nieuwe richtlijn op te stellen die een einde moeten maken aan de ongelijke behandeling in tarifering voor verzekeringen tussen mannen en vrouwen

Volgens een onderzoeksrapport verzet de verzekeringssector zich sterk tegen de invoering van een dergelijke richtlijn. Verzekeraars geven aan dat dit een algehele premieverhoging tot gevolg zal hebben. Met name mannen zullen meer moeten gaan betalen voor hun levensverzekering en vrouwen voor hun autopolis.

Reageer op dit artikel