nieuws

Verzekeringscampagne voor Turkse en Marokkaanse volwassenen gestart

Archief

Onder het motto ‘Goed verzekerd, heel belangrijk!’ is de Consumentenbond een voorlichtingscampagne over verzekeringen gestart onder Turkse en Marokkaanse volwassenen. Het project, dat tot het voorjaar 1995 doorloopt, wordt gesubsidieerd door het ministerie van economische zaken.

Vormt het onderwerp verzekeringen al een complexe materie voor bijna iedere consument, dit geldt in versterkte mate voor de burgers van Turkse en Marokkaanse afkomst.
Voor degenen die moeite hebben met de Nederlandse taal is de informatievoorziening beperkt. “Informatiebrochures, aanvraag- en schadeformulieren in het Turks en Arabisch zijn bijvoorbeeld niet of nauwelijks beschikbaar en er zijn maar weinig tussenpersonen die Turks, Arabisch, Marokkaans-Arabisch of Berber spreken”, zei directeur D.M. Westendorp van de Consumentenbond bij de presentatie van de campagne.
Brochure
Het basismateriaal voor de campagne bestaat uit een drietalige voorlichtingsbrochure, waarin – in het Turks, Arabisch en Nederlands – antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:
-waarom zijn verzekeringen belangrijk?- welke verzekeringen heb je in elk geval nodig?- waar kun je voor een verzekering terecht? Daarnaast zijn er drie radiospots gemaakt (in het Turks, Marokkaans-Arabisch en Berber). Voorts ligt het in de bedoeling om, in samenwerking met de NOS, een meertalige voorlichtingsfilm over verzekeringen te produceren.Steentje bijdragen
Directeur dr E.J. Fischer van het Verbond van Verzekeraars en Tweede-Kamerlid Apostolou (PvdA) waren de eersten die een campagnepakket kregen uitgereikt.
Fischer merkte op, dat niet alleen het Verbond maar ook de NVA en de NBvA positief tegenover de campagne staan en graag hun steentje willen bijdragen aan deze voorlichtingsactie. Uit wetenschappelijk onderzoek (Swoka, 1993) is gebleken, dat veel Marokkanen en Turken van ‘de eerste generatie’ geen inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering hebben. Vanuit onze Nederlandse situatie bekeken, waarin iedereen opgroeit met het idee van de wieg tot het graf verzekerd te moeten zijn, is dit zeer opmerkelijk. Met name voor mensen uit Turkije is het evenwel niet ongebruikelijk om voor het opvangen van financiële risico’s terug te vallen op de eigen gemeenschap of op eigen bezit, aldus Fischer.

Reageer op dit artikel