nieuws

Verzekeringsbranche stelt ratingbureaus ter discussie

Archief

Moet er een rating komen voor de ratingbureaus

Die vraag stellen velen in de verzekeringsbranche zich af. Uit een onderzoek van Swiss Re komt naar voren dat verzekeraars en herverzekeraars de werkwijze van ratingbureaus in het algemeen als redelijk, fair en uitgebalanceerd bestempelen. Maar daarnaast plaatsen zij kritische kanttekeningen bij de criteria die de ratingbureaus hanteren voor de beoordeling van de solvabiliteit en wijzen wij op het gevaar van belangenverstrengeling. De ratingbureaus verrichten betaalde werkzaamheden voor veel (her)verzekeraars.

Reageer op dit artikel