nieuws

Verzekeringsbedrijven doen Breekijzer buigen

Archief

Als een van de primaire doelgroepen van het tv-programma Breekijzer heeft de verzekeringsbranche haar belager Pieter Storms een grote tegenslag bezorgd. Wellicht staat zelfs de formule van het programma op de tocht, als gevolg van een serie door Breekijzer verloren kort gedingen.

Nadat eerder Generali de moed had getoond om Storms aan te pakken, was het de afgelopen weken de hulpverleningsorganisatie Inter Partner Assistance (IPA) die het gedrag van de zich als een moderne Robin Hood afficherende tv-maker niet pikte. Het leidde tot een serie van drie kort gedingen, waarvan de laatste afgelopen maandag diende. Alle drie de zaken werden in het nadeel van Breekijzer beslecht.
De belangrijkste uitkomst is, dat functionarissen die door Storms zijn overvallen vooral op grond van het portretrecht uitzending van de opgenomen beelden kunnen tegenhouden. Het is daarbij geen vereiste dat men tijdens de ‘overval’ al zou moeten hebben aangegeven dat men het filmen had willen verbieden. ‘Stalkingsverbod’
In het tweede kort geding van IPA tegen Storms, dat vorige week woensdag diende, werd min of meer een ‘stalkingsverbod’ geëist. Volgens de raadsman van Storms zou daar geen aanleiding voor bestaan, zo werd tijdens de zitting aangevoerd.
Bij het verlaten van gerechtsgebouw werden IPA-directeur Frans Niessen en zijn raadsman mr. John Allen (Nauta Dutilh) evenwel opnieuw belaagd door Storms en een opname-ploeg. Dit leidde tot de derde dagvaarding in kort geding. De president van de Amsterdamse rechtbank, mr. R.C. Gisolf, oordeelde afgelopen maandagmiddag, dat het belang van vrije nieuwsgaring het moet afleggen tegen het in het onderhavige geval zwaarder wegende belang van Niessen (tegen zijn zin gefilmd en op een negatieve wijze afgebeeld). Gisolf: “Op dit punt wordt met name overwogen dat de wijze van het vergaren van informatie het karakter van intimidatie heeft aangenomen, wat kan worden afgeleid uit het feit dat de cameraploeg van Storms c.s. tegen de kennelijke wil van Niessen hem hinderlijk is blijven volgen op weg van de rechtbank naar het kantoor van de raadsman van Niessen. Dit hinderlijk volgen wordt voorshands niet dienstbaar geacht aan de informatieverschaffing (…).”

Reageer op dit artikel