nieuws

Verzekeringsbedrijf ING Groep in 1995 op 14,8% hogere winst

Archief

De wereldwijde verzekeringsactiviteiten van de ING Groep hebben het concern vorig jaar 14,8% meer winst (vóór belastingen) opgeleverd dan in 1994: een bedrag van f 2.106 (in 1994: 1.834) mln. Het premie-inkomen steeg tot f 21.511 (20.377) mln, een stijging met 5,6%.

Het levensverzekeringsbedrijf was goed voor een premie-inkomen van 14.844 mln (+ 6,2%) en een winst van f 1097 mln (+ 15,1%).
Een sterke stijging in het premie-inkomen trad onder meer op in Nederland en België.
De belangrijke stijging in het resultaat was eveneens mede te danken aan de Nederlandse levenbedrijven van het concern.
Het schadeverzekeringsbedrijf haalde f 6.667 mln aan premies binnen (+ 4,1%) en had een winst van f 339 mln (+ 14,9%). In Nederland is de schadepremie toegenomen met 2,8%. De stijging van het resultaat schadeverzekering is mede te danken aan de bedrijven in Nederland.
Per schadebranche was het resultaat (in f mln): brand 26 (vorig jaar 105); transport en luchtvaart 26 (23); motorrijtuigen 12 (- 13); ziekte 15 (- 8); ongevallen 192 (159); varia – 12 (- 13); indirecte zaken 80 (42).
Aan de derde categorie, verzekering algemeen, is geen premie-inkomen toegerekend maar wel een winst van f 670 mln (+ 14,3%).
Het mondiale verzekeringsbedrijf had een omzet van f 31.480 (28.924) mln. Het totale bankbedrijf was goed voor een omzet van f 9.757 (8.167) mln en een resultaat van f 1.752 (1.509) mln.
De groepsomzet beliep f 41.203 (37.048) mln en het resultaat van de groep bedroeg f 3.858 (3.343) mln.
Het gemiddeld aantal medewerkers (in volledige banen) steeg in 1995 met 5.169 tot 52.144. In Nederland liep het aantal met 312 terug tot 28.623.

Reageer op dit artikel