nieuws

Verzekeringsbedrijf ING boekt forse stijging premie en winst

Archief

Verzekeringsbedrijf ING boekt forse stijging premie en winst

Het bereiken van het tweede lustrum heeft ING Verzekeringen weten op te sieren met klinkende groeicijfers. Brutopremie en brutowinst in ons land stegen opnieuw fors. Alleen de omzetstijging bleef ver daarbij achter.
ING boekte vorig jaar een omzet van f 27,7 (27,4) mld in ons land. Dat komt neer op 32,5% (36,4%) van de totale concernomzet van ING in verzekeringen. De brutopremie groeide met 13,6% naar f 16,2 (14,3) mld, oftewel 25,2% (28,9%) van het totale brutopremie-inkomen wereldwijd. De brutowinst in ons land steeg met bijna 19% naar f 4,4 (3,7) mld, en dat is 64,4% (70,7%) van de operationele brutowinst wereldwijd. De bankverzekeraar boekt 60% van de omzet in verzekeringen en 40% in bancaire diensten.
zet ING de komende jaren in op een betere samenhang tussen alle activiteiten. “Voorlopig geen grote aankopen meer, we gaan nu even aan het werk”, zei bestuursvoorzitter Ewald Kist bij de presentatie van de jaarcijfers. Integratie, consolidatie, optimalisatie en synergie zijn daarbij de kernbegrippen voor de komende jaren. “De tot dusver doorgevoerde vrijwillige synergie wordt vervangen door een verplichte synergie tussen de werkmaatschappijen”, aldus Kist.
Levenbedrijf
tot f 12,2 (10,8) mld. De stijging is onder meer het gevolg van het hogere aantal koopsomposten dat werd gesloten. “Veel Nederlanders zagen het jaar 2000 als de laatste pomp voor de grens en hebben alsnog een koopsompost gesloten”, aldus Kist.
van de grond af is opgebouwd, groeide met ruim 45% naar f 7.039 (4.848) mln. Alle landen, uitgezonderd Italië, droegen aan deze groei bij.
voor belastingen in (ex-)greenfields werd meer dan verdubbeld tot f 233,6 mln. Dit was vooral te danken aan de vestigingen in Centraal- en Zuid-Europa. In Japan kwam de brutowinst op f 30,9 (17,6) mln, ondanks een storting van f 24,2 mln in een garantiefonds voor polishouders.
f 6.635 mln. Wereldwijd was dat f 19.474 mln dankzij de inbreng van Aetna met f 12.120 mln premie. In de loop van dit jaar start ING ook in Roemenië, Tsjechië en Slowakije met de verkoop van employee-benefits.
Schadebedrijf
De brutopremie Schade kwam vorig jaar uit op f 4,0 (3,5) mld, een groei van 6,9%. Evenals in 1999 was de stijging van de premies Ongevallen en invaliditeit hieraan debet, aldus ING. Deze branche groeide in ons land met bijna 27% naar een brutopremie-omzet van bijna f 2,0 (1,5) mld. Groei was er ook in Motorrijtuigen (van f 754 naar f 778 mln), Brand (van f 785 naar f 802 mln) en Varia (van f 324 naar f 342 mln). In Transport werd opnieuw licht premieverlies geleden: van f 75 mln naar ruim f 70 mln.
Het resultaat Schade daalde met bijna 19% naar f 284,3 (350,4) mln, hoofdzakelijk door verslechterde cijfers in de branches Motorrijtuigen, Transport en Brand. In motorrijtuigenverzekeringen daalde het resultaat naar f -15,4 (-2,2) mln. In Brand liep het resultaat terug van f 114,6 mln tot f 83,7 mln, met name door de schadeclaim van f 40 mln als gevolg van de ramp met de vuurwerkopslagplaats in Enschede. “Maar daar zijn we voor” zei Kist. De kleine branche Transport dook in de rode cijfers: f -17,6 (+2,2) mln.
Bankbedrijf
De bancaire kredietverlening van ING in ons land steeg vorig jaar met 14,1% (16,7%) tot f 253,0 (221,7) mld. Hiervan werd f 127,6 (112,4) mld verstrekt aan particulieren, onder meer in de vorm van hypotheken. De bancaire kredietverlening wereldwijd groeide met 22,3% naar f 543,9 (444,7) mld.
De provisie uit assurantiebemiddeling van ING Bank nam toe met bijna 5,6% (16,1%) tot f 207,1 (196,1) mln. “De stijging is licht vertekend door de overgang naar gespreide provisiebetaling. Zonder dit effect zou de provisie uit assurantiebemiddeling met circa 20% zijn toegenomen”, aldus ING.
ING Direct
Volgens een formule identiek aan die van de Postbank worden in de rest van de wereld onder het label ING Direct verzekeringen en bank- en vermogensbeheerproducten verkocht onder particulieren via telefoon, direct-mail en internet. Het concept werd ruim drie jaar geleden in Canada gelanceerd en sindsdien ook ingevoerd in Australië, Spanje, Frankrijk, de Verenigde Staten. Een vestiging in het zesde land, Italië, wordt in mei van dit jaar geopend. Kist: “Daarna denken we aan Oost-Europa of Azië”.
naar 768.000. De toevertrouwde middelen namen toe naar f 15,4 (4,2) mld. “Zeventig procent van alle transacties lopen via internet” lichtte Kist toe. “De komende jaren gaan we het productenassortiment verbreden met leningen en beleggingsfondsen”. ING Direct maakte weliswaar winst in Canada, maar leed totaal een verlies van f -306,3 (-79,3) mln.
Tot 2003 is f 2,3 mld begroot, waarvan f 0,8 mld voor ING Direct en f 0,8 mld voor e-business van andere werkmaatschappijen. De resterende f 0,4 mld is geraamd voor “avontuurtjes” als Freeler en Wellowell, aldus Kist. Van de genoemde f 2,3 mld is inmiddels bijna f 0,5 mld uitgegeven.
Wereldwijd
Wereldwijd steeg de omzet van ING in verzekeringen vorig jaar naar f 85.341 (75.299) mln. Hierbij moet worden aangetekend dat de resultaten van de overgenomen levensverzekeraar ReliaStar vanaf 1 september zijn geconsolideerd. Aetna wordt dit lopende boekjaar in de cijfers meegenomen.
mln. De brutopremie Leven nam toe met ruim 32% tot f 55.135 (41.655) mln en vormt daarmee 86% (84%) van het totale brutopremie-inkomen. De brutopremie Schade steeg met 16,7% naar f 9.024( 7.735) mln.
naar f 6.968,1 (5.288,9) mln. Het resultaat Leven steeg met dik 35% naar f 3.739,7 (2.767,9) mln. Het resultaat Schade ging met 44% omhoog tot f 577,4 (401,1) mln.
De operationele nettowinst nam met ruim 20% toe tot f 5.174,3 (4.303,8) mln. Het resultaat op verkoop van beleggingen (f 16.237 mln) en de vrijval van het millenniumcalamiteitenfonds (f 201 mln) zorgden voor een niet-operationele nettowinst van f 15.893,2 (2.715,0) mln.
Ewald Kist: “Het jaar 2000 was qua koopsomposten de laatste pomp voor de grens”. ING Nederland Verzekeringen 2000 1999 omzet 27.701 27.381 w.v. brutopremie 16.237 14.300 brutowinst 4.444,9 3.739,7 Brutopremie Leven 12.233 10.767 Brancheresultaat 2.289,7 1.890,8 Brutopremie Schade 4.004 3.533 w.v. ziekte/ongevallen 1.950 1.540 motorrijtuigen 778 754 transport 71 75 brand 802 785 varia 342 324 indirect 62 55 Brancheresultaat 284,3 350,4 w.v. ziekte/ongevallen 185,1 174,1 motorrijtuigen -15,4 -2,2 transport -17,6 2,2 brand 83,7 114,6 varia 33,1 39,7 indirect 15,4 22,0 Medewerkers 11.079 11.652
Postbank: 19% meer premie
ING-dochter Postbank heeft vorig jaar 19% meer brutopremie uit de verkoop van verzekeringen binnengehaald. De premie-omzet steeg naar f 491,4 mln. Het bankkanaal van ING had vorig jaar een aandeel van 19,5% in de totale productie van levensverzekeringen en van 6,2% in de totale verkoop van schadeverzekeringen.

Reageer op dit artikel