nieuws

Verzekeringsbedrijf Fortis trekt f 200 mln uit voor komst Euro

Archief

Het verzekeringsbedrijf van Fortis heeft vorig jaar ruim f 200 mln gereserveerd voor de invoering van de Euro en de millennium-problematiek. Voor beide zaken zijn kostbare aanpassingen in de bestaande automatisering noodzakelijk.

De millennium-problematiek wordt veroorzaakt door een ‘fout’ in de huidige computersystemen, waardoor bij de aanstaande eeuwwisseling vrijwel alle bestaande systemen – dus ook die van Fortis – compleet in de war zouden raken indien er niet ingegrepen wordt.
Daarnaast is er de invoering van één Europese munt in het jaar 2002. De komst van de Euro heeft evenals de eeuwwisseling tot gevolg dat de computersystemen er grondig voor aangepast moeten worden.
Dochter GWK
Met de reservering van f 200 mln denkt het verzekeringsbedrijf van Fortis genoeg opzij te hebben gelegd voor de benodigde maatregelen. Het totale concern trekt er bijna f 350 mln voor uit.
Fortis-werknemers zelf zullen waarschijnlijk niet lang hoeven wennen aan de introductie van de Euro, aangezien ze daar al geruime tijd gewend zijn de jaarcijfers in ECU’s uit te drukken.
De komst van de Euro heeft bij Fortis niet alleen gevolgen voor de computersystemen. Het dochterbedrijf GWK, dat met haar duizend werknemers vooral afhankelijk is van het wisselen van vreemde valuta door toeristen, staat dankzij de Euro een omvangrijke reorganisatie te wachten. Aangezien de noodzaak tot wisselen met de komst van één Europese munt zal wegvallen. Fortis reserveerde vorig jaar f 20 mln (de totale jaarwinst van GWK) voor deze herstructurering. Er zijn plannen in de maak om de GWK-kantoren meer in de richting van toeristische dienstverlening te laten schuiven.
Jaarcijfers
Ondanks alle bovengenoemde reserveringen kon bestuursvoorzitter J. Bartelds van Fortis tijdens de presentatie van de jaarcijfers over 1996 toch een resultaatsverbetering laten zien van 16%. Het totale concern behaalde een nettowinst van f 1.596 (1.378) mln.
Het operationele resultaat van de verzekeringsbedrijven van Fortis in Nederland (Amev, Amev-Interlloyd, Ardanta, Forum Schadeverzekeringen en Falcon Leven) is vorig jaar toegenomen tot f 539 (483) mln. Het premie-inkomen kwam uit op f 3.846 (3.809) mln, en is daarmee vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar. Het technische resultaat van het verzekeringsbedrijf steeg met 10% tot f 415 mln. De technische resultaten van schade-activiteiten stegen met 73% tot f 42 (24) mln, vooral dankzij betere resultaten in de branches auto en brand. Bartelds: “Ik hoop dat de huidige marktdiscipline bij de branche motorrijtuigen gehandhaafd blijft”.
Het ziektekostenbedrijf van Fortis maakte in het afgelopen jaar een verlies van f 37 mln. Het verlies werd veroorzaakt door een voorziening van f 44 mln voor de gevolgen van de geprivatiseerde Ziektewet. Voor dit jaar verwacht Fortis in ziektekosten weer quite te spelen. Het levenbedrijf behaalde een technisch resultaat van f 411 (325) mln. De premie-inkomsten uit unit-linked producten namen in het verslagjaar toe met 54%. Deze explosieve groei is overigens marktconform.
IBM uit boeken
Het premie-inkomen van het Nederlandse verzekeringsbedrijf bleef vorig jaar vrijwel gelijk aan dat van 1995, wegens de omvorming van een pensioencontract van IBM-Nederland in een pensioenfonds per 1 januari 1996: Stichting Pensioenfonds IBM-Nederland, kortweg SPIN.
Als het IBM-contract niet was weggevallen, hadden de verzekeringsactiviteiten een premie-omzetstijging van 8% laten zien. Een snelle rekensom maakt duidelijk dat het verzekeringsconcern een contract van zo’n f 250 mln premie-omzet heeft moeten vaarwel zeggen. Toch is het woord ‘vaarwel’ niet helemaal op z’n plaats, omdat Fortis de admistratie en het vermogensbeheer (voor een deel van) het pensioenfonds in handen heeft gehouden. Hierdoor komt weliswaar de premie niet meer in de Fortisboeken, maar scheelt het wegvallen van het IBM-contract uiteindelijk weinig in de resultaten.
Bartelds: hoopt op behoud van de huidige marktdiscipline bij motorrijtuigen.

Reageer op dit artikel