nieuws

Verzekeringen in België niet langer anoniem

Archief

In België wordt het vanaf 1 januari 2006 onmogelijk een verzekering te sluiten zonder medeweten van de overheid en de belastingdienst

Vanaf dan moeten verzekeraars, naast het bedrag van de geïnde premies en de daarop ingehouden belasting, jaarlijks ook de identiteit van de verzekerden bekendmaken. De maatregel geldt voor alle polissen, maar is vooral gericht op kapitaalverzekeringen die 79% uitmaken van het door de verzekeringssector beheerde vermogen. Zowel de verzekeringen op de nationale markt, als alle Belgische klanten van verzekeraars in de Europese Unie moeten aan de verplichting voldoen. Dit kan problemen opleveren, want het is niet zeker dat die verplichting in het buitenland afdwingbaar is. Als Belgische burgers er toch onderuit proberen te komen door verzekeringen te sluiten in het buitenland, belanden zij in de illegaliteit, omdat zij uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het betalen van de 1,1% belasting. De belastingdienst wil met de maatregel zicht krijgen op buitenlandse verzekeringsgelden. Ze noemt de maatregelen grondig, maar ontkent dat de privacy erdoor wordt geschonden.

Reageer op dit artikel