nieuws

Verzekering leidt tot lager ziekteverzuim

Archief

Bij werkgevers die het ziekteverzuim hebben verzekerd, is het verzuim lager dan bij onverzekerde werkgevers. Dit meldt het werkgeverspanel ZARA.

Medio 1998 had 80% van de werkgevers een contract gesloten voor het ziekteverzuim van hun werknemers. Medio 1997 ging het ook om 80%. Dit blijkt uit een rapportage van ZARA, het werkgeverspanel voor ziekteverzuim, arbeidsomstandigheden, reïntegratie en arbeidsongeschiktheid. Volgens dit panel werkt ruim de helft van de werknemers in ons land bij een bedrijf dat het ziekteverzuimrisico heeft verzekerd. Vooral de zeer grote bedrijven zijn niet verzekerd en betalen dus het loon van de zieke werknemer uit eigen zak. “Voor de meeste bedrijven geldt, dat het percentage verzekerde bedrijven dicht bij het gemiddelde ligt. Een uitzondering hierop vormt de procesindustrie.”
Relatie
Er is volgens ZARA een relatie tussen verzekering en verzuim. Bedrijven die van 1996 tot en met 1998 verzekerd zijn geweest, hadden in de periode 1995-1997 een bovengemiddeld verzuim. Daarentegen hadden bedrijven die in genoemde periode niet waren verzekerd een lager verzuim, terwijl dit nog meer lijkt te dalen. “Ook bedrijven die na 1996 zijn ‘ingestapt’ hebben een relatief laag verzuim, maar dit vertoont géén dalende trend.”
Bij 86% van de verzuimverzekeringen gaat het om een ‘conventionele’ verzekering (uitkering boven een afgesproken aantal dagen). Bij 14% gaat het om een stop-lossverzekering (uitkering boven een afgesproken bedrag). Medio 1998 lag de premie op gemiddeld 2,35% van de loonsom.

Reageer op dit artikel