nieuws

Verzekerden-verlies Movir door handelwijze Meeùs zeer beperkt

Archief

Movir is slechts een paar procent van de verzekerde fysiotherapeuten en huisartsen kwijtgeraakt aan de mantelcontracten van Meeùs/Interpolis. Over de handelwijze van Meeùs rondom deze contracten hebben NVA-leden een klacht ingediend bij hun bestuur.

In de klacht van de NVA-leden staat dat Meeùs valse voorlichting heeft gegeven en dat dit bedrijf daarmee de verzekeringsbranche heeft beschadigd en de NVA-kantoren in diskrediet heeft gebracht.
De klacht is ingediend door de NVA-sectie Mediac, die bestaat uit leden die gespecialiseerd zijn in de advisering van medische beroepsgroepen. Dit gebeurde nà het kort-geding-vonnis (zie AM 3, pag. 51). “Wij kunnen daar voorlopig weinig mee”, zegt NVA-directeur Niels Mourits, “omdat Meeùs als gevolg van het vonnis geen openheid van zaken mag geven.” In het vonnis staat onder meer: “…verbiedt gedaagde met onmiddellijke ingang op welke wijze ook enige onjuiste en/of misleidende mededeling te doen in verband met…”. De NVA en Meeùs lezen in deze zinsnede kennelijk dat Meeùs absoluut niets mag zeggen over de kwestie.
“Het is dus wachten op het vonnis in het hoger beroep”, zegt Mourits. Dat kan nog even duren. Meeùs heeft het hoger beroep inmiddels aangetekend. Het betreffende vonnis is over een maand of drie te verwachten.
Markt-ethiek
De NVA neemt de Meeùs-affaire hoog op. Mourits: “Het is een schadelijke zaak voor de bedrijfstak in het algemeen en voor het imago van het intermediair in het bijzonder. Met artikelen zoals die in de dagbladpers zijn verschenen, zijn wij niet gebaat. Meeùs heeft daar indirect aan bijgedragen. Over de eventuele verwijtbaarheid zullen wij een oordeel moeten vellen.”
In de branche is de vraag opgeworpen of het op zich al niet te laken is, dat een verzekeraar onder de duiven schiet van ING die de failliete Movir heeft overgenomen. Mourits zegt diplomatiek: “Wanneer een dergelijke overname uitsluitend is gebaseerd op beschermende maatregelen voor de bedrijfstak, zou het marktgedrag door ethische overwegingen beïnvloed moeten worden. Maar dan zouden de overnamegronden ‘gedeeld’ moeten zijn onder verzekeraars. In casu is dat laatste op zijn minst onduidelijk en wordt ING als overnemende partij een zeker belang voor de doelgroep van Movir (na de overname van Artsen Onderlinge en Apollonia) bepaald niet ontzegd.”
‘Weinig verlies’
Volgens Movir-directeur Rogier Huffnagel heeft slechts een paar procent van de bij Movir verzekerde fysiotherapeuten en huisartsen de afgelopen maanden de polis opgezegd. Dit geldt ook voor de medisch specialisten voor wie eveneens een mantelcontract werd gesloten bij Interpolis maar waarbij Meeùs de gewraakte premie/dekking-vergelijking niet heeft gemaakt. “We hadden van tevoren, dus voor de actie van Meeùs, berekend dat onze premieverhoging zou leiden tot verlies van een paar procent verzekerden.” Die inschatting gold de gehele portefeuille en is, volgens Huffnagel, door de actie van Meeùs nauwelijks hoger uitgevallen.
Welk deel van de opzeggers terugkeert op de oude polissen, kan Huffnagel nog niet inschatten. “We hebben de verzekerden laten weten dat zij zonder consequenties op hun opzegging kunnen terugkomen. Het is nog te vroeg om te bepalen hoe dit uitpakt.”
Movir had 13.500 verzekerden op de mantelcontracten voor fysiotherapeuten en huisartsen. Tezamen met het contract voor medisch specialisten ging het om 20.000 verzekerden.
Interpolis en Fundum
Interpolis heeft zo’n tweeduizend verzekerden ingeschreven op de mantelcontracten voor fysiotherapeuten, huisartsen en medisch specialisten. De nieuwkomers zijn voornamelijk fysiotherapeuten. “Het gaat om oversluiters en instromers. De oversluiters komen ook van andere verzekeraars dan Movir”, zegt Interpolis-woordvoerder Koen van Veldhoven. “Gezien de korte oversluitingsperiode van iets meer dan twee weken, zijn wij zeer tevreden over het resultaat.” De nieuwe verzekerden kunnen inmiddels niet meer terug naar Movir. “Ze hebben getekend en zijn vanaf 1 februari bij ons verzekerd.”
Fundum heeft van het rumoer op de aov-markt gebruik gemaakt door actie te voeren onder alle (18.000) fysiotherapeuten en huisartsen in ons land (zie AM 3, pag. 3). “De medisch specialisten hebben we niet gemaild omdat we hen geen concurrerend tarief konden bieden”, zegt Fundum-directeur Jan Oosterbroek.
De actie heeft vierhonderd verzekerden opgeleverd. “Dat is meer dan bij een ‘normale’ marketing-actie. Daarbij was de acceptatietijd kort; iets meer dan week. Dat is weinig, want in tegenstelling tot Interpolis hebben wij geselecteerd. En dat kost tijd, ook al ging het om slechts acht gezondheidsvragen.
Blanco enveloppen
“Op de valreep bereikt ons het bericht”, zo deelde Mourits vorige week mee, “dat alle leden van het genootschap voor fysiotherapie in een blanco enveloppe de VB-flash over Meeùs en Movir toegezonden hebben gekregen. Geen afzender, geen toelichting! Over verbetering van het imago gesproken! Het wordt echt tijd voor de-escalatie!” Mourits tegen AM: “Het is niet logisch die flash aan consumenten toe te zenden.”
Movir-directeur Huffnagel zegt desgevraagd dat hij de VB-flash heeft laten verzenden, maar dat dit niet bedoeld was om olie op het vuur te gooien. “Integendeel. Wij zijn door het vakblad benaderd met de vraag een deel van de oplage te kopen om te versturen naar de betrokken fysiotherapeuten, huisartsen en specialisten, en dat vonden wij een goed idee. Met de inhoud hebben wij ons niet bemoeid, we hebben zelfs geen inzage in de teksten gehad. Dat de flash in een blanco enveloppe is verstuurd, is een vergissing. Hij zou in plastic worden verstuurd met een Movir-adresdrager. Nee, hieruit kan niet worden geconcludeerd dat wij de adressen uit handen hebben gegeven. De flashes zijn door ons verstuurd.”

Reageer op dit artikel