nieuws

Verzekerden opnieuw minder trouw aan zorgverzekeraar

Archief

Het vertrouwen van particulier en ziekenfondsverzekerden in hun zorgverzekeraar is verder gedaald, blijkt uit de jaarlijkse Klantenmonitor Zorgverzekeringen van MarketResponse en Jan de Mos Management Consultancy.

Iets meer dan de helft (59%) van de zorgverzekerden zegt zeker klant te blijven. In 2004 was dat 64% en het jaar daarvoor nog 74%. Een eerder gepubliceerd onderzoek van TNS Nipo bevestigt dit beeld (zie AM 14, pag. 34). Hieruit bleek dat 53% op zoek gaat naar een andere zorgverzekeraar.
Het ‘rapportcijfer’ over de algehele dienstverlening bleef dit jaar steken op een 7,2. De tevredenheid over het product is licht gestegen van een 7,2 naar een 7,3. Het oordeel over de prijs is iets afgenomen: van een 6,3 naar een 6,2.
Het rapport ziet er verder als volgt uit: zorgproces (zaken zoals preventie en wachtlijstbemiddeling) 6,9, polisdocumenten 7,2, declaratieverwerking 7,6, telefonisch contact 7,5 en e-mail 7,5.
Uit het onderzoek dat in maart plaatsvond, komt verder naar voren dat 54% over de basisverzekering heeft gehoord en 39% van niets weet. Uit juni-cijfers blijkt dat de bekendheid van de basisverzekering is toegenomen tot 65%. Voor eenderde van de verzekerden die weten dat er een basisverzekering komt, is dit de aanleiding om zich te oriënteren op andere aanbieders.
Segmentatie
Dit jaar is aan KlantenmonitorZorgverzekeringen een segmentatiemodule toegevoegd waarmee het mogelijk is verzekerden te onderscheiden op bijvoorbeeld het eigen vermogen tot ‘angstreductie’, het meer op minder optimistisch van aard zijn en het hebben van een korte of langetermijnvisie.
Hieruit komt naar voren dat verzekerden met een hoog kennisniveau goed geïnformeerd zijn over de komst van de basisverzekering. Deze groep heeft een hoge oriëntatie- en switchbereidheid. Daar tegenover staat de groep verzekerden met een laag kennisniveau. Zij willen het liefst dat de zorgverzekeraar al het geregel rondom zorg en verzekeringszaken van hen overneemt. De ‘switchintentie’ in dit segment is juist laag.

Reageer op dit artikel