nieuws

Verzekerde stapt over bij stijging premie met 10% Uit een onderzoek

Archief

van MarketResponse blijkt dat verzekerden bij een stijging van de zorgpremie met 10% tot 15% zullen veranderen van zorgverzekeraar

MarketResponse heeft onderzoek gedaan naar de verwachtingen die consumenten hebben ten aanzien van de premiestijging van zorgverzekeringen. De consument verwacht een algemene premiestijging van gemiddeld ruim 9% en een toename van gemiddeld ruim 6% bij de eigen zorgverzekeraar. Het aantal switchers zal bij dit niveau beperkt blijven. Bij een premiestijging van 10% zegt 8% van de respondenten zeker te gaan veranderen van zorgverzekeraar, bij 15% stijging verdrievoudigt dit aantal. Het onderzoek is gehouden onder een representatieve groep van ruim vijfhonderd personen van achttien jaar en ouder.

Reageer op dit artikel