nieuws

‘Verzekerd van cijfers 1995’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft voor het derde achtereenvolgende jaar de statistische publikatie Verzekerd van cijfers uitgebracht. Het boekje beoogt een actueel statistisch beeld te schetsen van de omvang en de betekenis van de verzekeringsbedrijfstak in Nederland.

Naast kerngegevens per branche zijn onder meer gegevens opgenomen over demografische ontwikkelingen en worden economische kerngegevens geschetst.
De in tabelvorm gepresenteerde cijfers met begeleidende tekst zijn bovendien op diskette verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Voorlichting Verzekering t.a.v. mevr. O.M.S. van Droffelaar faxnr: 070-346.58.04.

Reageer op dit artikel