nieuws

Verzekeraarshulpdienst verzelfstandigt in juli

Archief

De Verzekeraarshulpdienst (VHD) in Apeldoorn wordt per 1 juli verzelfstandigd. Personeel en materiaal die nu nog worden ‘gehuurd’ van Centraal Beheer, gaan dan over naar de hulpverleningsorganisatie. Tevens krijgen deelnemende verzekeraars de mogelijkheid het werkkapitaal uit te breiden met in totaal f 1,8 mln.

In de Verzekeringshulpdienst participeren een kleine 40 verzekeraars, die elk ooit een belang van f 1.000 hebben genomen. Ruim 80% van hen maakt gebruikt van de mogelijkheid om éénmalig meer geld te investeren in de VHD, zegt ad interim-directeur W.G. van Keimpema.
Het uitbreiden van het belang heeft plaats op basis van de business die in de afgelopen jaren is gedaan met de hulpverleningsorganisatie. De verhoging van het aandeel in de VHD kan variëren van f 1.000 tot ten hoogste 15% van het werkkapitaal, dat rond de f 2 mln zal komen te liggen, aldus Van Keimpema.
Meegroeien
De verhoging van dit werkkapitaal is volgens hem nodig om de VHD in staat te stellen haar activiteiten uit te breiden. “Wij willen met de markt meegroeien en een brede schaal van hulpverleningsdiensten aan de deelnemende verzekeraars kunnen aanbieden.”
Een voorwaarde is wel dat verzekeraars een langjarige overeenkomst aangaan met de VHD. Gedacht wordt aan minimaal 3 jaar met opzegtermijn. “Bereikt moet worden, dat de continuiteit van dit bedrijf voor ongeveer 5 jaar is verzekerd”, aldus Van Keimpema.
Bedrijfstak-cao
De hulpverleningsorganisatie werkt vanuit een eigen vestiging, maar betrekt haar personeel, meubels en apparatuur (telefoons, computers etc.) van Centraal Beheer. Daarvoor wordt door de VHD een periodieke vergoeding betaald aan de direct-writer.
De in totaal 39 full-time medewerkers staan nu nog op de loonlijst van Centraal Beheer, maar komen na 1 juli in loondienst van de VHD. Per die datum worden de arbeidsvoorwaarden conform de cao van Centraal Beheer ingewisseld voor die van de bedrijfstak-cao.
De Ondernemingsraad en het personeel zijn daarover vorige week door de directie ingelicht.

Reageer op dit artikel