nieuws

Verzekeraars zoeken 440 joodse oorlogsslachtoffers

Archief

Bij het Verbond van Verzekeraars hebben zich de afgelopen maanden ongeveer zestig nabestaanden van joodse oorlogsslachtoffers gemeld. Zij hebben 440 namen van slachtoffers doorgegeven waarvan zij vermoeden dat hun levensverzekering nooit tot uitkering is gekomen.

In een circulaire heeft het Verbond kortgeleden de levensverzekeraars een lijst met 340 namen van oorlogsslachtoffers gestuurd. De namen zijn opgegeven door veertig nabestaanden, die in de maanden december, januari en februari bij het meldpunt van het Verbond hebben aangeklopt.
Medio december had het Verbond al een lijst met ongeveer honderd namen – opgegeven door twintig nabestaanden – naar de levensverzekeraars gestuurd. “De verzekeraars trekken die namen momenteel na”, weet Verbond-woordvoerder Willem Terwisscha. “Er zijn enkele van de opgegeven namen in de archieven van verzekeraars teruggevonden.”
Volgens Terwisscha is het bij deze gevallen nog geen enkele keer tot een uitkering gekomen. “Als een naam gevonden wordt, moet uitgevonden worden of en hoeveel polissen op die betreffende naam hebben gestaan. Vervolgens moet uitgezocht worden wat daarmee is gebeurd: is de polis na de oorlog hersteld, of is-ie door de overheid afgekocht?”
Afkoopwaarde
Volgens Terwisscha bestaat de mogelijkheid dat de verzekeraars die alsnog tot toekenning van een claim overgaan, (een deel van) het geld kunnen terugvorderen van de overheid. “In 1954 is van alle nog niet opgevraagde levensverzekeringen van oorlogsslachtoffers de afkoopwaarde overgedragen aan de overheid.”
“Daarbij is vastgelegd dat de overheid de afkoopwaarde weer restitueert, als de verzekeraar een latere claim alsnog honoreert.” Voorwaarde voor de restitutie is wel dat de overheid de claim ook als rechtmatig moet erkennen. Bij door verzekeraars coulancehalve toegekende claims is dat bijvoorbeeld niet het geval.
Zeven uitkeringen
Los van het meldpunt van het Verbond hebben een aantal nabestaanden zich in het najaar van 1997 tot individuele maatschappijen gewend. “Daarbij is zeven keer ‘coulancehalve’ een uitkering gedaan”, weet Terwisscha.
Claims op polissen van joodse oorlogsslachtoffers zijn in het afgelopen halfjaar onder meer gehonoreerd door Aegon, Amev, AVVL, Hooge Huys en recentelijk nog bij Onderlinge ‘s-Gravenhage.

Reageer op dit artikel