nieuws

Verzekeraars zijn tevreden, maar zetten in op meer groei

Archief

De grote verzekeraars in ons land zijn tevreden over het verloop van 2005, maar zetten dit jaar in op (extra) groei van de omzet. Dat is de rode draad die terugkomt in vrijwel alle nieuwjaarsboodschappen.

Het meest uitgesproken is Reaal. De verzekeringsdochter van SNS Reaal wil dit jaar doordringen tot de top-van de verzekeringsmarkt. De maatschappij, nu zesde achter Aegon, mikt op een plaats bij de vijf grootste generale verzekeraars. “Deze onderneming heeft ambities”, benadrukte bestuursvoorzitter Cor van den Bos in zijn nieuwjaarsrede tot het personeel. De topman keek met grote tevredenheid terug op het voorgaande jaar dat een forse groei laat zien. “Hoeveel het precies geworden is, kunnen we nu nog niet meedelen maar dat we positief gestemd zijn moge duidelijk zijn”.
Spectaculaire groei was er bij ASN Bank, die vijftigduizend nieuwe klanten (+25%) wist aan te trekken. CVB Bank slaagde erin het aantal verbonden tussenpersonen te vergroten met 65 naar 425 kantoren.
Ook het jaar 2006 staat volledig in het teken van groei, aldus Van den Bos. Hij denkt primair aan groei van huidige activiteiten, maar ook aan groei langs nieuwe wegen. “Aandacht voor verschillende distributiekanalen is daarbij een essentiële voorwaarde.”
Volgens Van den Bos moet Reaal zich onderscheiden van de concurrentie door een hoge graad van professionaliteit, innovatiekracht en scherpere focus om daarmee de basis te leggen voor extra groei. “We zullen met z’n allen hard moeten blijven hollen, nieuwe spannende en winstgevende producten bedenken om de concurrentie te slim af te blijven en ons productleiderschap vast te houden. Het is heel erg belangrijk dat we een innovatief en creatief bedrijf zijn en blijven.”
Avéro Achmea
Ook Avéro Achmea ziet groeikansen binnen het intermediaire kanaal in ons land, stelde directievoorzitter Henk Duthler in zijn openingstoespraak van 2006. De Achmea-dochter heeft met hulp van een extern adviesbureau de strategie voor de komende jaren verder aangescherpt. “In het intermediaire kanaal wil Achmea aanvallen”, onderstreepte Duthler de aspiraties van Avéro in het eerste nummer van het nieuwe personeelsblad.
De intermediaire verzekeraar is volgens Duthler uitgegroeid van een kleine tot een serieuze speler op de markt. “De winstbijdrage aan het moederbedrijf kent wederom een stijging van 50%”, aldus Duthler. Avéro Achmea is qua winstgevendheid de tweede business-unit achter het particuliere schadebedrijf van Achmea (onder meer Centraal beheer, FBTO).
De agrarische portefeuille van Avéro liet de rode cijfers achter zich ten gunste van een kleine winst. “Tevens is een groei van 40% in omzet gerealiseerd”, aldus Duthler.
Delta Lloyd
“Onze levensloopproducten zijn nu al een commercieel succes”, hield bestuursvoorzitter Niek Hoek de medewerkers van Delta Lloyd, Ohra en ABN Amro Verzekeringen voor. Hij ziet de regeling graag uitgebreid “tot een persoonlijke arbeidsverzekering die mensen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid kunnen inzetten”.
Hoek ziet de gelden komen uit de huidige premies voor deze arbeidsrisico’s. “Restsaldi kunnen op latere leeftijd worden gebruikt voor demotie, vroegpensioen of pensioenaanvulling.” Hij stuurt dit jaar alle vijfduizend medewerkers van zijn concern naar een commerciële training.
Verder wil Delta Lloyd dit jaar beginnen met aanpassing van de organisatie naar “een efficiënte productiegerichte backoffice en slagvaardige marktgerichte merkorganisaties”. Vanaf eind maart moet een nieuw personeelsblad “het groepsgevoel helpen versterken”, aldus Hoek. Hij zei tot slot dat de groep nieuwe initiatieven ontplooit om mensen bewuster om te laten gaan met hun financiën.
Allianz Nederland
Voor Allianz Nederland zal 2005 ingaan als het meest winstgevende jaar, zo mocht bestuursvoorzitter Henri van Lent meedelen aan zijn medewerkers. “Ik verwacht een nettowinst van tussen de _ 130 en _ 150 mln. Ter vergelijking: vijf jaar geleden bedroeg de nettowinst van Royal Nederland en Zwolsche Algemeene tezamen _ 60 mln. Toch een overtuigend bewijs dat we het samengaan van beide bedrijven ook financieel een succes kunnen noemen.”De hypotheekproductie steeg met meer dan 60% ten opzichte van 2004 en de fondsen van Holland Beleggingsgroep hebben een uitstekend rendement laten zien, aldus Van Lent.
Ondanks deze financieel sterke positie zal Allianz maatregelen moeten nemen om de toekomst van de maatschappij veilig te stellen, benadrukte Van Lent. “Op het moment dat een bedrijf recordresultaten boekt, kan dit vragen oproepen, maar maatregelen moeten juist nu worden genomen. Wij zien ontwikkelingen op ons afkomen die ertoe zullen leiden dat het werk in de toekomst met minder mensen zal plaatsvinden.”
De topman van Allianz Nederland waarschuwde voor een euforische stemming voor 2006. Hij voorziet dat de schaderesultaten, als drijvende kracht achter de groei van de nettowinst, de top van de resultaatcyclus hebben bereikt. “De druk op de premieniveaus in de voor ons belangrijke auto- en zakelijke brandmarkt, zal de komende maanden leiden tot lagere marges en een negatieve invloed op de winstontwikkeling. We verwachten daarom veel van het nieuwe autotarief waarmee we hopen onze positie als een van de leidende autoverzekeraars te kunnen bevestigen.”
Druk op het premieviveau is er ook in de unit-linkedlevenmarkt waarin volgens Van Lent “nog niet veel tekenen van herstel zijn”. De maatschappij neemt de komende maanden maatregelen om de verkoop te versterken. “Verkooporganisatie en producten zullen tegen het licht worden gehouden om te kijken of ze aansluiten bij de ontwikkeling van het consumentengedrag, zoals bij zakelijke als particuliere klanten, en van de distributie.”
Aegon
De daadkracht van het personeel om performance en service aan klanten te verbeteren, hebben de marktpositie van Aegon Nederland vorig jaar versterkt, betoogde financiële topman Jos Streppel in zijn nieuwjaarsrede. Hij had lovende woorden voor de medewerkers. “Jullie extra inzet en begrip om Aegon Nederland zodanig te herstructureren dat het weer een topspeler kan worden, verdient een groot compliment.”
Toch is de maatschappij er volgens hem nog niet. Service-levels moeten verder omhoog en investeringen in service en de relatie met de klanten, blijven nodig. Streppel: “De budgetten zijn er, de productietargets gezet. We zijn ons ervan bewust dat de lat hoog ligt”. Hij beklemtoonde dat het doel is om Aegon Nederland zowel qua product als qua service aan klant en tussenpersonen tot de beste in de markt te laten behoren.
De nieuwe organisatiestructuur werpt daartoe vruchten af, aldus Streppel. “De cijfers en het feit dat grote klanten voor ons kiezen, vormen het bewijs dat we de juiste koers hebben ingezet.” Als voorbeelden noemde hij de nieuwe (zorg)contracten met postbezorgingsbedrijf TNT, de recreatiebranche, Akzo Nobel en recentelijk multinational Philips.
De cijfers van het laatste kwartaal (“We hebben het in die maanden goed gedaan”) worden later bekendgemaakt.
Fortis ASR
“2006 wordt een spannend jaar voor de financiële sector”, hield Jos Baeten, de kersverse bestuursvoorzitter van Fortis Verzekeringen Nederland de medewerkers voor in zijn maidenspeech. Hij waarschuwde voor een beschadiging van het branche-imago door toedoen van de basisverzekering, WIA, Levensloop en de WFD. “Het gevaar bestaat dat de wijze waarop de sector hiermee omgaat en wat de overheid heeft bedacht door de consument als één geheel worden gezien. De nieuwe wettelijke bepalingen en de waardering daarvan alsmede de op onderdelen onzorgvuldige introductie, kunnen zomaar een negatieve uitstraling krijgen op de sector. Hier ligt een grote uitdaging met name ook voor de brancheorganisaties.”
Baeten benadrukte dat de bedrijfstak een nieuwe fase ingaat, niet in de laatste plaats door snel veranderende consumentenpatronen, waaronder het zakendoen via internet. “Dit zorgt voor een geheel nieuwe dynamiek die de structuur en de cultuur binnen onze sector fundamenteel zal beïnvloeden. Aanbieders en intermediair zullen zich hierop in moeten stellen”, aldus Baeten.”

Reageer op dit artikel