nieuws

Verzekeraars zeer terughoudend bij acceptatie ‘bromfiets-auto’

Archief

Verzekeraars zeer terughoudend bij acceptatie ‘bromfiets-auto’

De verzekering van een nieuw type motorrijtuig stuit op veel problemen. Verzekeraars staan voorshands erg huiverig tegenover het in dekking nemen van een voertuig dat het midden houdt tussen een bromfiets en een personenauto. De (grotere) maatschappijen die wèl accepteren, doen dit tegen hoge premies, niet zelden gepaard gaande met forse eigen risico’s.
door Wim Abrahamse
De verplichte harmonisatie van het Voertuigreglement in Europees verband heeft ook in ons land geleid tot het verschijnen van ‘bromfietsen’ op de openbare weg die zich nauwelijks laten onderscheiden van kleine personenauto’s. Deze vierwielige voertuigen met kunststof carosserie, twee zitplaatsen en een ledig gewicht van maximaal 350 kilo, zijn voorzien van een (electro)motor tot 50cc of 4Kw. De maximum toegestane snelheid is 45 kilometer per uur.
Tot voor kort kwam de bromfiets-auto in Frankrijk en Italië voor, maar nu verschijnt hij ook meer en meer op Nederlandse wegen. “Qua uiterlijk en uitrusting zijn ze beter te omschrijven als comfortabele kleine auto’s dan als bijzonder uitgevoerde invalidevoertuigen”, schrijft secretaris drs D.A. Bloemendaal van de afdeling motorrijtuigen van het Verbond van verzekeraars in een circulaire aan alle aangesloten autoverzekeraars. Volgens hem is er ook een sportieve cabriolet-uitvoering van de bromfiets-auto. De prijzen zouden variëren van f 12.000 tot f 30.000.
Projectgroep Bromfietsen
De bromfiets-auto mag zowel op het fietspad als op de openbare weg rijden. In hoeverre de ‘brommers’ qua snelheid opvoerbaar zijn, is (nog) niet duidelijk.
In ons land worden de voertuigen met een ‘begrenzer’ op de markt gebracht. De voertuigen moeten voorzien zijn van een bromfietsplaatje en twee gele zijplaten boven de voorwielen. Voorts wordt er vanuit gegaan dat óók de verplichting tot het dragen van een helm geldt, hoewel in de bromfiets-auto tevens een driepunts-veiligheidsgordel aanwezig is. “Of de politie de handhaving van de helmplicht in deze auto-achtige bromfietsen zal uitvoeren, is ons niet bekend”, aldus Bloemendaal.
Ook binnen de projectgroep Bromfietsen van het Verbond van Verzekeraars is er gesproken over de vraag van de importeur (Waaijenberg in Veenendaal) hoe verzekeraars de bromfiets-auto zullen beoordelen bij acceptatie. Uit de markt claimt de projectgroep “signalen” te hebben ontvangen, dat voor deze categorie motorrijtuigen andere premie- en dekkingsvoorwaarden worden gesteld dan aan gewone brom- en snorfietsen. Bloemendaal: “Dit, omdat de voertuigen op een geheel andere wijze aan het verkeer gaan deelnemen en meer op auto’s lijken dan op standaard brom- of snorfietsen”.
Verzekeraars kritisch
Het intermediair ondervindt duidelijk problemen bij het onderbrengen van deze risico’s bij verzekeraars. Een van de assurantiekantoren, Maxima Verzekeringen in Gorinchem, trachtte onlangs een bromfiets-auto te verzekeren, maar ondervond erg weinig medewerking van maatschappijen. De verzekeraars zouden zich uiterst kritisch uitlaten over de ter verzekering aangeboden bromfiets-auto. “Uit navraag bij 16 maatschappijen blijkt, dat meer dan de helft niet bereid is dit risico te verzekeren. Enkele maatschappijen geven aan niet op de hoogte te zijn van het bestaan van dit soort bromfiets”, zegt desgevraagd woordvoerder J. Arnoldussen van Maxima Verzekeringen.
Onzeker schadeverloop
Verzekeraar Stad Rotterdam is resoluut in haar reactie. “Wij doen het niet” is het antwoord op de vraag of de maatschappij de bromfiets-auto zal verzekeren.
Ook Amev reageert terughoudend op de vraag hoe dit soort risico’s zal worden beoordeeld “We stellen ons voorzichtig op, omdat niet te voorspellen is hoe het schadeverloop van zulke voertuigen zal zijn”, zegt een woordvoerder. “Als de maatschappij zulke risico’s in dekking neemt, worden ze getarifeerd als bromfietsen met een groot risico. Hoe hoog de premie zal zijn, is afhankelijk van het object en in dit geval zeker van de leeftijd van verzekeringnemer.”
Waarmee Amev wil aangeven, dat het groot verschil maakt wie het voertuig dagelijks bestuurt. Immers, iedereen van 16 jaar en ouder mag zonder rijbewijs achter het stuur van een bromfiets-auto kruipen. Daarom vraagt Interpolis als een van de weinige verzekeraars bovenop het eigen risico van f 300 een extra eigen risico van f 400 voor bestuurders jonger dan 24 jaar en ouder dan 70 jaar. Tarifering heeft plaats op basis van de premie voor brommers met versnelling. Afhankelijk van regio is de wa-premie f 509 (1) resp. f 598 (2) per jaar. De cascopremie bedraagt 4,25% (1) resp. 5% (2) over de nieuwprijs van bijv. 24 mille, en komt dus neer op f 1.020 resp. f 1.200 per jaar.
Gevaarlijke situatie
In de wetenschap dat het voertuig zowel op het fietspad mag rijden als aan het snellere verkeer mag deelnemen, lijken de risico’s erg groot. “Het zal zeker best gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Met name op die plaatsen waar het fietspad niet al te breed is. Als je dan als berijder van een fiets of brommer nietsvermoedend om de hoek komt zetten… De gevolgen laten zich raden”, onderstreept een woordvoerder van Winterthur de kans op schade door een bromfiets-auto.
Zijn maatschappij hanteert speciale tarieven, die zich in geen enkel opzicht laten vergelijken met de premies voor gewone invalidewagens of bromfietsen. Daar waar de wa- en casco-premie voor een invalidewagen bij Winterthur f 482 (86+396) per jaar bedraagt, moet voor de verzekering van een bromfiets-auto met een catalogusprijs van 24 mille een veelvoud worden betaald. De wa-premie is dan f 582 en de casco-premie f 1.541. Tesamen f 2.069 per jaar.
Afwijkend acceptatiebeleid
Bij Unigarant, het volmachtbedrijf van UVM dat haar risico’s onderbrengt bij London & Lancashire en UVM, wordt ook een afwijkend acceptatiebeleid gevoerd.
Voor de WA-dekking gaat Unigarant uit van het tarief voor een invalidewagen van f 85 (1 mei tot 1 mei). De premie voor de cascodekking bedraagt 3% over de catalogusprijs, in dit geval f 720. In totaal komt dat neer op f 805 per jaar. Een no claim-regeling is niet van toepassing. Wel geldt een eigen risico van f 300 per gebeurtenis. Met deze totaalpremie lijkt Unigarant tot de laagste in de markt te behoren. “Tot op heden hebben we een paar posten gesloten”, zegt een woordvoerder desgevraagd.
Het Puttense assurantiebedrijf J.J. van den Brink daarentegen claimt “enkele tientallen polissen” bij Unigarant te hebben gesloten. De produktiestroom zegt directeur J. Heijting te danken te hebben aan een samenwerking met importeur Waaijenberg, die bij elke documentatieset een aanvraagformulier voegt van Van den Brink. Inzicht in het schadeverloop heeft Heijting (nog) niet. “Het enige wat duidelijk is, dat de bestuurders veelal 50 tot 60 jaar oud zijn. Nee, jongeren niet. Die hebben geen twintig mille voor zo’n bromfiets-auto over.”
Exhorbitant hoog
Ook Europolis, het volmachtbedrijf van Bovemij, zegt “enkele posten te hebben gesloten”. Deze verzekeraar tarifeert het wa-risico op basis van de wa-premies voor bromfietsautomaten (f 170 per jaar) en de cascodekking volgens de cascopremie van personenauto’s, zijnde f 1.645 per jaar uitgaande van een nieuwwaarde van 24 mille.
Centraal Beheer accepteert de bromfiets-auto tegen het tarief van bromfietsen zonder versnelling. Voor de wa-dekking betekent dat een premie van f 174 per jaar. De casco-premie bij een nieuwwaarde van 24 mille is evenwel exhorbitant hoog: f 1.090 voor de nieuwwaarde tot f 4.200 én f 39 voor elke f 200 meer. De totale cascopremie bedraagt dan: f 4.951. Inclusief wa-premie komt dat neer op f 5.125 per jaar! Tot op heden zou één (wa-)post gesloten zijn.
De Franse Aixam is het enige buitenlandse merk dat in ons land wordt gedistribueerd en niet van een gewone (boodschappen)auto te onderscheiden is.
De Arola en de Canta zijn twee Nederlandse merken die veel compacter zijn dan hun Franse zusje, en door hun geringere breedte gemakkelijker lenen voor het rijden op het fietspad.
Het standpunt van andere maatschappijen
Aegon: voert geen bromfietsverzekering. Amersfoortse: voert geen bromfietsverzekering. AmLon: “Niet interessant genoeg”. Geen acceptatie. Avéro: “Niet mee bekend”. Geen acceptatie. Bovemij: Geen acceptatie, wél via Europolis. DBV: voert geen bromfietsverzekering. Delta Lloyd: acceptatie tot nieuwprijs van f 4.000 volgens gewone tarieven; daarboven geen dekking. Elvia: “Wachten ontwikkeling af”. Geen acceptatie. FBTO: “Te gevaarlijk”. Voorlopig geen acceptatie. Generali: “Te onzeker risico”. Geen acceptatie. Goudse: “Nog nooit over gesproken”. Geen acceptatie. Helvetia: “We zijn buitengewoon terughoudend”. Hooge Huys: voert geen bromfietsverzekering. Klaverblad: uitsluitend acceptatie wa-risico volgens regiotarief bromfiets met versnelling: f 485 (1), f 525 (2/3), en f 550 (4) per jaar. Levob: Geen acceptatie. Nationale-Nederlanden: Geen acceptatie. Nieuw Rotterdam: “Te gevaarlijk”. Geen acceptatie. Nwe Hollandse. Lloyd: sluit geen bromfietspolissen meer. NOG: “Te onbekend risico”. Geen acceptatie. Noordhollandsche: niet bereikbaar. Reaal: voert geen bromfietsverzekering, werkt samen met Unigarant. Royal Nederland: Geen acceptatie. Terminus: acceptatie risico op aanvraag. Tiel Utrecht: acceptatie tegen premie bromfiets-automaat (f 215) en cascopremie 3,5% over nieuwprijs. UAP: “Te onbekend risico”. Geen acceptatie. Univé: “Is te gevaarlijk risico”. Geen acceptatie. Zürich: sluit geen bromfietspolissen meer. Zwolsche Algemeene: sluit geen bromfietspolissen meer.

Reageer op dit artikel