nieuws

Verzekeraars willen fraude driedubbel gaan bestraffen

Archief

Hoewel het fraudebewustzijn bij verzekeraars toeneemt, stijgt het aantal maatschappijen dat fraudezaken meldt bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) nauwelijks.

“Van 50% van de maatschappijen krijgen we geen meldingen en dat is gewoon te weinig”, zegt Edwin Velzel, verantwoordelijk voor fraudebestrijding bij het Verbond van Verzekeraars. Velzel pleit voor een beleid van ‘naming & shaming’ van onwillige verzekeraars.
Hij constateert bij verzekeraars soms een aarzeling om aangifte te doen van fraude, omdat het idee leeft dat er toch niets mee gebeurt. Daarom is hij voorstander van een nauwere samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM).
Kleine fraudes (tot _ 10.000) moeten in de toekomst, na een toetsing door het OM, direct tot een proces-verbaal gaan leiden. Vervolgens moet het Centraal Justitieel Incasso Bureau, dat ook de verkeersboetes int, worden ingeschakeld bij de inning van een schikkingsvoorstel.
Er is onlangs een proef gedaan met deze werkwijze voor de bestrijding van fraude met reisverzekeringen, waar de opgelegde boetes het dubbele bedroegen van de onterecht geclaimde schade. “De ervaringen zijn voor ons en het OM zo positief, dat we dat structureel en voor alle verzekeringen willen”, aldus Velzel. “Dit uiteraard naast maatregelen die we als branche zelf kunnen nemen, zoals het opzeggen van polissen en het registreren van fraudeurs op waarschuwingslijsten.” Wie in de toekomst zijn verzekeraar probeert op te lichten, wordt dus driedubbel aangepakt.

Reageer op dit artikel