nieuws

Verzekeraars werken steeds vaker met hogescholen samen

Archief

Verzekeraars zoeken steeds vaker samenwerking met hogescholen voor aanvullende (hbo-)opleidingen voor bestaande medewerkers. Groene Land doet dat met Hogeschool Windesheim in Zwolle, Achmea Groep schakelt hiervoor onder meer de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden in. Nationale-Nederlanden is in gesprek met de Ichthus Hogeschool in Rotterdam, die net als de Amsterdamse Academie ook zelf hier een markt in ziet. Beide hogescholen gaan hun diensten dan ook actiever aanbieden aan andere verzekeraars.

Groene Land Verzekeringen kent sinds 1998 een eigen hbo-opleiding voor de medewerkers onder de naam ‘Groene Land Academie’. De verzekeraar uit de Achmea-familie laat jaarlijks een klas van twintig medewerkers bij Hogeschool Windesheim in Zwolle een aangepaste versie van de drie jaar durende MER-opleiding (Management, Economie, Recht) volgen; voor de helft binnen werktijd, voor de rest daarbuiten. Harrie van Dijk, opleidingsadviseur bij Groene Land Verzekeringen: “Het vakkenpakket is in nauw overleg met Hogeschool Windesheim binnen de voor hbo-opleidingen geldende kaders afgestemd op de werkzaamheden van onze maatschappij, waarbij zorgverzekeringen de core business vormen. Dat komt onder meer tot uiting in de vakken gezondheidsrecht en economie van de gezondheidszorg. Daarnaast krijgen de vakken marketing en informatica wat meer aandacht.”
Imago
Bij de Groene Land Academie zijn ze dit jaar aan de derde lichting ‘verzekeringsstudenten’ toe. Dit jaar studeren de eersten af. De eerste drie maanden van de opleiding zijn volgens Van Dijk het moeilijkst. “Wie die fase tot en met de eerste serie tentamens goed doorstaat, blijft de opleiding tot het einde volgen.”
Van Dijk noemt de eerste ervaringen met de eigen Academie uitermate positief. “Je ziet dat de betrokken medewerkers zich mede hierdoor binnen de organisatie anders gaan opstellen, beter gaan werken, duidelijk groeien in hun kennis en mogelijkheden en het geheel een positief effect heeft op de groepsdynamica. Het is een plezierige constatering om medewerkers daadwerkelijk in twee, drie jaar tijd de stap van mbo- naar hbo-niveau te zien maken. Enkele van de twintig medewerkers van de eerste studielichting zijn al doorgestroomd naar andere, hogere functies binnen Groene Land Verzekeringen.”
Een ander pluspunt is het imagoaspect voor Groene Land als werkgever. “We maken zichtbaar dat we investeren in onze medewerkers. Dat levert een sterke band op met de huidige medewerkers en vergroot onze wervingskracht op de arbeidsmarkt”, aldus directievoorzitter Gaston Sporre destijds bij de start van de Groene Land Academie.
De selectie van de twintig kandidaten vindt plaats op basis van vooropleiding en motivatie om de hbo-opleiding te volgen. Van Dijk stelt met nadruk dat aan de betrokken medewerkers geen eisen worden gesteld ten aanzien van hun dienstbetrekking bij de maatschappij.
Tot dusver was de hbo-opleiding aan de Groene Land Academie alleen toegankelijk voor medewerkers van de gelijknamige verzekeraar. Daar komt met ingang van dit jaar verandering in. “Vanaf de vierde jaargang kunnen ook medewerkers van de andere werkmaatschappijen binnen Achmea hiervoor in aanmerking komen. Het zal echter wel blijven bij één klas van twintig medewerkers per jaar.”
Achmea Academie
Achmea is vorig jaar gestart met een intern aanvullend opleidings- en ontplooiingstraject voor daartoe geselecteerde medewerkers van alle werkmaatschappijen met een hbo-plusniveau onder de naam Achmea Academie. Voor elk van de vier doelgroepen (jong talent, middenmanagement, hoger management en directieniveau) is in samenwerking met externe opleidingsbedrijven en -instituten, zoals de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en IBO in Zeist, een speciale opleiding van een jaar opgezet. Dit jaar is aan de Academie de lichting van start gegaan. Tot dusver hebben driehonderd medewerkers één van de vier leergangen gevolgd.
Waarom heeft Achmea de eigen Academie opgezet? “Omdat elk zichzelf respecterende onderneming het personeel voldoende opleidings- en ontplooiingsmogelijkheden moet kunnen bieden”, zegt Kina Zaagman, hoofd talentrecruitment & development bij Achmea.
Voor de doelgroepen ‘hoger management’ en ‘directieniveau’ is er bijvoorbeeld een speciale leergang ‘Strategisch Management’, die in samenwerking met IBO in Zeist wordt gegeven. Ook is er een speciale leergang voor financiële managers en actuarissen. Voor medewerkers die binnen de doelgroepen ‘jong talent’ en ‘middenmanagement’ vallen, is er een specifieke bedrijfskundige opleiding, die in samenwerking met de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden wordt gegeven, alsmede persoonlijkheids- en vaardigheidstrainingen voor (toekomstig) leidinggevenden. Volgens Zaagman zijn bij de colleges van externe docenten, die zowel binnen als buiten werktijd plaatsvinden, ook opleidingsmedewerkers van Achmea aanwezig. Zij zorgen voor de vertaalslag van de lesstof naar de dagelijkse praktijk binnen het verzekeringsconcern.
Nationale-Nederlanden
Volgens woordvoerder John Riepen is Nationale-Nederlanden (NN) momenteel in gesprek met de Ichthus Hogeschool in Rotterdam over het aanbieden van de hbo- (deel)opleiding Insurance & Financial Planning aan bestaande medewerkers. In eerste instantie gaan de gedachten uit naar NN-medewerkers, maar mocht het aanslaan dan sluit hij niet uit dat deze opleidingsfaciliteit ook wordt aangeboden aan medewerkers van de overige werkmaatschappij binnen de ING Groep.
Volgens Harry de Bruin, programmamanager Insurance & Financial Planning aan de Ichthus Hogeschool, gaat de samenwerking met NN zeker door. “Tijdens de officiële opening van ons Innovatiecentrum op 18 januari heeft NN-directeur Hans Kadiks dat nog gemeld. Inmiddels hebben vervolggesprekken plaatsgevonden, waaruit ik hetzelfde heb begrepen.”. Het gaat om een drieënhalf jaar durende opleiding die ‘in company’ wordt gegeven om een geselecteerd aantal NN-medewerkers van een mbo- naar een hbo-niveau te brengen. “Behalve met NN zijn wij ook met andere verzekeraars in gesprek om soortgelijke faciliteiten te bieden.”
De Ichthus Hogeschool stelt nog voor de zomer de opleiding Financiële Planning open voor leden van de Vereniging Financiële Planning om hen in staat te stellen aan de benodigde PE-punten te komen.
Amsterdamse Academie
De Amsterdamse Academie loopt volgens Ad van Blokland, hoofd Bureau In- en Externe contacten, eveneens met de gedachten rond om een actievere rol te gaan spelen bij de opleidingen van verzekeraars voor hun bestaande medewerkers.
Hij is van mening dat er hiervoor een niet onaanzienlijke markt is. “Bij ons duale traject (een combinatie van studeren en werken) voor een tweetal banken merken we een enorme behoefte aan aanvullende opleidingen op hbo-niveau voor de bestaande medewerkers. Wij verwachten dat in de verzekeringssector, waaraan wij dit duale traject eveneens gaan aanbieden, die opleidingsbehoefte niet anders zal zijn”, aldus Van Blokland.

Reageer op dit artikel