nieuws

‘Verzekeraars waren huiverig voor Van Elderen Assurantiën’

Archief

Een terughoudende opstelling van verzekeraars en de relatief hoge bedrijfskosten gaven Van Elderen Assurantiën in IJsselstein in de loop van dit jaar weinig perspectief op een goede toekomst. Dit komt naar voren uit het eerste openbare faillissementsverslag.

Er is een nauwe samenhang tussen de gang van zaken bij Van Elderen en de op 9 juni van dit jaar failliet verklaarde Uitvaart Advies Nederland BV (zie AM 15, pag. 4). De activiteiten bij Van Elderen waren bescheiden. De provisie-omzet over 2003 beliep slechts e 40.000. Tot eind maart 2004 had Van Elderen geen personeel. De werkzaamheden werden uitgevoerd door personeel van Uitvaart Advies. Na het faillissement van Uitvaart Advies zijn negen van de werknemers in dienst getreden bij Van Elderen.
“De complicaties verbonden aan de beëindiging van de activiteiten van Uitvaart Advies maakten het voor de overgestapte werknemers moeilijk om de draad weer op te pakken”, schrijft curator mr. A. van den End. “Voorts bleek al snel dat Van Elderen Assurantiën door de verzekeringsmaatschappijen geassocieerd werd met de door hen negatief beoordeelde praktijken van Uitvaart Advies. Deze praktijken bestonden in de visie van de verzekeringsmaatschappijen onder meer uit het niet doorstorten van premies en uit het niet terugbetalen van provisie na royement van polissen binnen vijf jaar na het afsluiten ervan.”
Hoge kosten
De in Van Elderen eind maart voortgezette activiteiten waren ook niet levensvatbaar door de in vergelijking met de gerealiseerde omzet te hoge kosten. Deze hielden onder meer verband met de managementovereenkomsten met de drie directieleden en de lease van auto’s voor onder meer zes familieleden van de directie. “Een en ander heeft geleid tot het besluit om het eigen faillissement van de vennootschap aan te vragen.” Dat werd op 21 juli uitgesproken.
Er zal een onderzoek worden ingesteld naar de financiële verhoudingen tussen Van Elderen Assurantiën en de aan haar gelieerde rechtspersonen. In dat verband zal tevens worden onderzocht of de boekhouding voldoende inzicht geeft en voldoet aan de wettelijke vereisten. “De concurrente crediteuren zullen, uitgaande van hetgeen thans bekend is, bij gebrek aan voldoende actief geen uitkering ontvangen”, schetst de curator.

Reageer op dit artikel