nieuws

Verzekeraars vragen onvoldoende naar behoefte intermediair aan ondersteuning

Archief

Tussenpersonen hebben behoefte aan betere afstemming van hun samenwerking met verzekeraars. Hen is in veel gevallen nooit gevraagd welke diensten de inspecteur zou moeten leveren. Dit constateert adviesbureau Dullemond & Oosterbaan (D & O) op grond van een enquête onder ruim 200 assurantiekantoren.

Maatschappij-inspecteurs, of account-managers zoals ze in toenemende mate worden genoemd, worden door het intermediair gewaardeerd voor hun brugfunctie naar de verzekeraar, hun overdracht van produktkennis, hun verkoopondersteuning, en hun optreden als trouble shooter.
Naarmate assurantiekantoren kleiner zijn, wordt de behoefte aan ondersteuning op het gebied van verkoop en produktkennis van groter. Ook hebben deze kantoren als ondernemer grotere behoefte aan een ‘klankbord’. Bij grote(re) kantoren scoort de inspecteur hoger in zijn (brug)functie naar verzekeraar en zijn optreden als ‘probleemoplosser’. Overigens vindt eenderde van de geënquêteerde tussenpersonen dat inspecteurs nog meer invulling geven aan hun taak, met name als het gaat om brugfunctie en overdracht van produktkennis.
In dat verband is belangrijk, dat het intermediair in meerderheid nooit is gevraagd welke ondersteuning zij nodig denken te hebben. Bijna 60% van de respondenten gaf te kennen dat verzekeraars hun verwachtingen met betrekking tot de dienstverlening door de inspecteur nog nooit hebben gepeild. De helft zegt behoefte te hebben aan een betere afstemming van de samenwerking. Liefst 66% geeft aan ook contacten te onderhouden met directieleden van verzekeraars. Vooral kantoren van twee tot vijf medewerkers zouden hun contacten met directieleden hebben geïntensiveerd; eenderde van de betrokken kantoren die geen contacten onderhouden met directieleden geeft aan dit wél op prijs te stellen.

Reageer op dit artikel