nieuws

Verzekeraars verwijten overheid nalatigheid bij brandpreventie

Archief

Een toename in het aantal grote branden in de eerste helft van dit jaar is voor het Verbond van Verzekeraars reden de noodklok te luiden bij de overheid. “De aandacht voor brandpreventie is minimaal”, zegt directeur Richard Weurding.

Het Verbond verwijt de overheid nalatigheid bij brandpreventie. Volgens de verzekeraars wordt de brandveiligheid in met name scholen, ziekenhuizen en bejaardencentra verwaarloosd. “De aandacht die er is, is vooral een reactie op incidenten”, stelt Weurding. “Het lijkt wel of eerst een ramp moet gebeuren.”
Ingegeven door de Schiphol-brand investeert de overheid komend jaar _ 110 mln in verbetering van de brandveiligheid in gevangenissen en asielzoekerscentra. Onderzoek van de Rijksgebouwendienst laat echter zien dat er _ 880 mln nodig is. Ook in de zorgsector moet voor honderden miljoenen worden verbouwd om gebouwen brandveiliger te maken.
Concreet willen de verzekeraars dat de overheid het goede voorbeeld geeft door alle rijksgebouwen te voorzien van een sprinklerinstallatie. Voorts zouden openbare gebouwen moeten worden gekeurd op brandveiligheid (vergunningplicht) en is personeelsuitbreiding bij de brandweer nodig.
Rookmelders
Ten slotte wil het Verbond dat rookmelders voor alle huishoudens verplicht worden gesteld. De brandweer heeft becijferd dat één op de drie gezinnen nog geen rookmelder heeft. Van de wel aanwezige rookmelders biedt ruim een kwart onvoldoende bescherming omdat ze verkeerd hangen, nog in de verpakking zitten of geen batterijen hebben.
Rode cijfers
In de eerste helft van 2007 noteerden de Nederlandse brandverzekeraars 44 grote branden in de boeken, die samen voor meer dan _ 210 mln schade hebben gezorgd. In dezelfde periode in 2006 vonden 36 grote branden plaats met een totale schade van _ 130 mln. “Niet alleen het aantal grote branden nam toe, maar ook de gemiddelde schade. Als deze trend zich gedurende de rest van 2007 doorzet, eindigen de brandverzekeraars in de rode cijfers”, zo waarschuwde het Verbond al eerder.

Reageer op dit artikel