nieuws

Verzekeraars traceren nog 72 oorlogsclaims

Archief

Het lijkt erop dat Nederlandse levensverzekeraars uiteindelijk nog 72 verzekeringen van joodse oorlogsslachtoffers kunnen traceren.

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa heeft het onderzoek naar 850 joodse oorlogsclaims afgerond. In de afgelopen maanden is met hulp van verzekeringsarchieven bij vijftig personen aangetoond dat een verzekering heeft bestaan, maar dat deze na de oorlog reeds is uitgekeerd.
Voor zeventien personen is aanvullende informatie nodig om de identificatie tot stand te kunnen brengen. Van vijf verzekeringen is het bestaan aangetoond en vastgesteld dat deze nooit tot uitkering zijn gekomen. Voor deze laatste vijf personen wordt nagegaan of de claimant inderdaad de wettige erfgenaam is in de nalatenschap.

Reageer op dit artikel