nieuws

Verzekeraars storten zich op Elfstedentocht

Archief

Verzekeraars hebben dankbaar gebruik gemaakt van de uitstraling van de belangrijkste schaatstocht van Nederland. Aegon en FBTO timmerden het hardst aan de weg.

Het Leeuwardense FBTO wierp zich op als de ongevallenverzekeraar van de Elfstedentocht. In samenwerking met drie herverzekeraars bood de maatschappij de deelnemers een gratis ongevallenverzekering aan. FBTO keert bij overlijden f 10.000 en bij blijvende invaliditeit f 20.000 uit. FBTO kon nog niet zeggen hoeveel het aan de campagne kwijt is. Of de man die tijdens de tocht aan een hartinfarct overleed op de verzekering had ingetekend, is bijvoorbeeld nog niet bekend. “De respons was in ieder geval gigantisch. We hebben in treinen en in de inschrijvingshal formulieren uitgedeeld. In de FEC-hal stonden hele rijen voor de ongevallenverzekering. De mensen waren zeer enthousiast”, aldus een woordvoerder.
De polis lag vorig jaar al klaar, toen de Elfstedentocht net geen doorgang vond. De gratis ongevallenverzekering levert FBTO een flinke uitbreiding van het adressenbestand en veel aandacht op. De direct-writer bemande een stand in Finkum, vlak voor Bartlehiem. Bussen van FBTO met het opschrift ‘no Kroes no kruis’ vervoerden toeschouwers langs de route. Moedermaatschappij Achmea had het bedrijfsrestaurant omgebouwd tot sleep-in.
Iiskafee
Aegon verzekerde – tegen vergoeding – het evenement. De Vereniging De Friesche Elfsteden was onder meer verzekerd tegen plotselinge dooi-inval. De organisatoren waren tegen aansprakelijkheid gedekt. Daarnaast verzorgde Aegon een collectieve ongevallenverzekering en een materialenverzekering. De verzekeraar sponsorde de Noren Karlstad en Koss en de Nederlanders Jeen van den Berg, Henk Gemser, Evert van Benthem, Jos Pronk en Jos Niesten.
Aegon bouwde haar vestiging in start- en finishplaats Leeuwarden om tot ‘het grootste café van Nederland’. Aegon-werknemers, tussenpersonen, relaties en andere belangstellenden konden zich te goed doen aan ‘klúnwyn, koek en zopie’ in gebouw Leeuwenborg, dat voor de gelegenheid werd omgedoopt tot ‘Iiskafee’. Bezoekers werden op de hoogte gehouden van de vorderingen van de wedstrijd door een groot videoscherm.
In de nacht voorafgaand aan de tocht overnachtten ongeveer driehonderd personeelsleden en tussenpersonen in het pand dat tussen het station en de Frieslandhal ligt. Aegon bracht al een dag na de bekendmaking van de tocht een Elfstedenkrant ’97 uit.
Verzekeraar Woudsend, waarvan het kantoor aan de route ligt, verlichtte het ijs voor de deelnemers van de tocht en de relaties die de Friese verzekeraar had uitgenodigd. Gezien de geringe afstand tussen Woudsend en Leeuwarden was het nog donker toen de wedstrijdschaatsers de maatschappij passeerden.
Het Friese Drachten, dat geen deel uitmaakt van de elf uitverkoren steden, zag de medewerkers van Hettema + Disselkoen voor één dag verhuizen naar Dokkum. Het expertisebureau bemande daar een koek-en-zopietent waar assurantie-relaties op krachten konden komen.
Zevenwouden uit Heerenveen heeft zich geen speciale inspanningen naar aanleiding van de Elfstedentocht getroost. Directeur M. Bazen spande zich als deelnemer des te harder in, maar hij haalde de finish helaas niet.
De wedstrijdrijders passeren het pand van Woudsend Verzekeringen.

Reageer op dit artikel