nieuws

Verzekeraars stappen in woonlastenpolis

Archief

De woonlasten-aov, sinds midden jaren negentig op de markt, is in ons land een nog jong product is

Het betalingsbeschermingsproduct wordt gesloten bij het aangaan van een hypotheek en wordt meestal meegefinancierd via een eenmalige koopsom. De provisieregeling voor tussenpersonen is vaak riant en kan oplopen tot 40% afsluitprovisie. Niet iedereen ziet echter de noodzaak van het product in. AM zet de verschillende producten op een rij. Op de website www.overgeld.nl stelt Ombudsman Verzekering Jan Wolter Wabeke vraagtekens bij betalingsbeschermingsverzekeringen. “De verzekeringen worden veel verkocht zonder dat de overeenkomst voor – ondeskundige en vaak onoplettende – verzekeringnemers helemaal duidelijk is. De verzekeraar is er vaak zeer deskundig in de polisvoorwaarden zo gunstig mogelijk voor de maatschappij te redigeren, maar hij ontbeert de deskundigheid om de zorgplicht in alle opzichten na te komen.” De kritiek van Wabeke richt zich mede op het feit dat de verkoop plaatsvindt tegen een koopsom die bij opzegging niet kan worden gerestitueerd, ook niet voor het gebruikte tijdvak. “Ook blijkt de verzekering vaak niet opzegbaar. Bovendien wordt meestal de koopsom aan de schuld toegevoegd.” De Vereniging Eigen Huis heft eveneens een waarschuwend vingertje. “In sommige situaties is een woonlastenbeschermer een geschikte verzekering om een grote inkomensterugval te verzekeren. De klant gaat met een verzekerd gevoel naar huis, maar je moet goed naar de voorwaarden kijken, want het kan een schijnzekerheid blijken te zijn. Men komt lang niet altijd in aanmerking voor een uitkering als de situatie erom vraagt. Veel verzekeringen kennen uitzonderingen in de kleine lettertjes en zijn niet trendvolgend met overheidsregelingen, zoals de WIA”, zegt Eigen Huis-woordvoerder Hans André de la Porte. Adviesproduct Volgens oud-Fundum-directeur Jan Oosterbroek is de woonlasten-aov bij uitstek een adviesproduct, maar is het in de praktijk meer een ‘financieringsproduct’, omdat de betaling van de premie ineens geschiedt via een hypothecaire lening. “Daardoor merken verzekerden niet welke last dit product met zich meebrengt. Daarnaast was, in het verleden althans, de provisie voor de bemiddelaar te hoog bij dit soort koopsomproducten.” Volgens Oosterbroek is het echter geen optie om het product vaarwel te zeggen. “Het lagere risico blijft bestaan en de kans op een financieel gat in de privé-sfeer is mijns inziens bij de WIA groter dan bij de WAO.” In het Verenigd Koninkrijk ligt de woonlastenpolis onder vuur. Toezichthouder de Financial Services Authority (FSA) heeft scherpe kritiek op de aanbieders. “Zij behandelen hun klanten niet eerlijk. Het ontbreekt klanten aan goede informatie, er wordt maar mondjesmaat duidelijk gemaakt dat de woonlastendekking niet verplicht is bij een hypotheek en er wordt onvoldoende verteld over de kosten.” De Britse markt zou jaarlijks goed zijn voor zeven miljoen nieuwe polissen en ? 5,5 mld premieomzet. Premievolume Exacte cijfers over de markt voor woonlastenverzekeringen in Nederland zijn niet voorhanden. Uit een inventarisatie van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat er eind 2004 circa 500.000 polissen waren verkocht. Cardif, volgens velen de grootste aanbieder van dit product, sloot afgelopen jaar 40.000 polissen met een totaal premievolume van ? 180 mln. Volgens Oosterbroek zou het totale premievolume van de Nederlandse markt berekend kunnen worden door het premievolume van Cardif te vermenigvuldigen met een factor 1,25 tot 1,50. Het totale premievolume zou dan ? 270 mln bedragen, waarbij Cardif een marktaandeel heeft van 67%. De meeste aanbieders doen echter “uit concurrentieoverwegingen” geen uitspraak over het aantal polissen en het behaalde premievolume. Spelers Cardif, die als eerste met een woonlastenverzekering kwam in ons land, is niet de enige speler op deze markt. Andere spelers zijn Allianz, De Amersfoortse, Aon Warranty Group die de administratie van de eigen verzekeraar London General Insurance voor zijn rekening neemt, Avéro, BLG, Fortis ASR, Genworth, De Goudse, Postbank, Reaal Verzekeringen, Tadas en Univé. Aon Warranty Group is de ‘administrateur’ voor onder meer Bouwfonds Hypotheken, Allianz, Hypotheek Visie, Woonfonds (Achmea), Postbank, Van Bruggen Adviesgroep, Hypotheekshop, ING Bank en RVS. Cardif werkt voor zijn producten onder meer samen met De Hypothekers Associatie, het Hypotheek Advies Centrum, Yoldas en Van Bruggen Adviesgroep. Verzekeraar Genworth heeft TBF, Financium, Funda en Hypotheekshop in de boeken staan. TBF heeft zijn product net vernieuwd. Reaal Verzekeringen zet zijn producten af via SNS, CVB en BLG en Univé gebruikt zijn eigen kantorennetwerk. Een andere grote bemiddelaar voor de woonlasten-aov is Gema Adviesgroep in Breukelen, die onder meer voor BLG bemiddelt. AIG is recentelijk gestopt met het aov-product Income Security Plan, terwijl Nationale-Nederlanden zich sinds 1 november voorzichtig op deze markt begeeft. De nieuwe startershypotheek van NN maakt het mogelijk om maximaal 5% van de executiewaarde mee te financieren voor een koopsom van een maandlasten-aov. Allianz Het Verzekerd Woonlasten Plan van Allianz heeft als risicodrager/administrateur Aon Warranty Group. Het product is pas sinds medio vorig jaar op de markt en er zijn er “een paar honderd” van verkocht. Arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid zijn gedekt. Het criterium waarop de arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld is WIA-volgend. Allianz kent zowel een doorlopende provisie (premie) als een afsluitprovisie (koopsom) van 35%. Allianz kent naast het Verzekerd Woonlasten Plan de Design Protection Hypotheek waarbij Atlas Funding (GMAC) de geldgever is. Volgens eigen zeggen is de aov hierin volledig geïntegreerd. “Je krijgt het er als het ware kosteloos bij”, aldus een woordvoerder. De Amersfoortse Met de Vaste Lasten AOV van de Amersfoortse wordt meer verzekerd dan alleen woonlasten. Ook verzekeringspremies, consumptief krediet, studiekosten van de kinderen en alimentatie vallen onder de te verzekeren vaste lasten. Bij arbeidsongeschiktheid keert de verzekering uit na een wachttijd van één jaar en de verzekerde ten minste voor meer dan 35% arbeidsongeschikt is. Bij werkloosheid wordt vanaf de eerste dag (gedurende maximaal twee jaar) het verzekerde bedrag uitgekeerd. Daar geldt geen eigen risico en het bedrag ontvangt hij naast zijn WW-uitkering. De Amersfoortse beoordeelt de arbeidsongeschiktheid op basis van WIA volgend en passende of gangbare arbeid. De provisiestructuur is variabel en maximaal 15% doorlopend. Aon Warranty Group Aon Warranty Group is administrateur van de woonlasten-aov die gevoerd wordt door onder meer Bouwfonds Hypotheken, Allianz, Hypotheek Visie, Woonfonds, Postbank, Van Bruggen Adviesgroep, ING Bank en RVS. Risicodrager op deze polissen is de eigen schadeverzekeraar London General Insurance. De naam van het product is Verantwoord Hypotheek Plan. Standaard hebben de hier genoemde labels een op de wensen van het label aangepaste dekking bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. “Sommige labels hebben als extra dekking een Ernstige aandoeningdekking, ongevallendekking of een extra uitkering bij duurzame arbeidsongeschiktheid (IVA). Gedurende de eerste twee ziektejaren wordt de arbeidsongeschiktheid bepaald aan de hand van de uitspraak van de arbodienst, werkgever, reïntegratiebedrijf of onafhankelijke medische en/of andere deskundigen. Na deze twee jaar is het product WIA-volgend. Avéro Achmea Intermediairverzekeraar Avéro kent het HuisZekerPlan. Onder de dekking vallen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Het criterium bij arbeidsongeschiktheid is WIA-volgend. Inkomensverlies als gevolg van rug- en psychische klachten zijn ook meeverzekerd. Tussenpersonen ontvangen een eenmalige afsluitprovisie van 30% van de betaalde koopsom. Avéro overweegt vooralsnog niet hier een doorlopende provisievariant van te maken en doet geen uitspraken over premievolume en aantal verkochte producten. BLG Hypotheken BLG Woonborg is het product dat BLG op de markt brengt. Gedekt is arbeidsongeschiktheid. Werkloosheidsdekking is optioneel. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is passende arbeid. Het intermediair ontvangt 20% afsluitprovisie op dit product. Bouwfonds Hypotheken Bouwfonds Hypotheken kent het product Beschermd Wonen. Over het aantal gesloten verzekeringen wordt geen uitspraak gedaan. Onder de dekking vallen ziekte (eerste jaar) en arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar. Deze is te verhogen met een eenmalige uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval of bij werkloosheid. Het arbeidsongeschiktheidscriterium dat Bouwfonds hanteert is WIA-volgend, maar afwijkend geldt (nog) een instappercentage arbeidsongeschiktheid van 45%. Bouwfonds Hypotheken keert een doorlopende provisie van 35% van het maandbedrag uit en 35% afsluitprovisie bij de koopsomvariant. Administrateur is Aon Warranty Group en risicodrager London General Insurance. Cardif Cardif voert al jaren de Hypotheek Opvang Polis (HOP). “Dit product kan ook voor huurlasten of overige vaste lasten gebruikt worden onder de naam Maandlasten Opvang Polis, waarvan de inhoud identiek is aan de HOP”, aldus een woordvoerder. Cardif fungeert verder als risicodrager van de woonlasten-aov die Woongarant voert binnen de Hypothekers Associatie. Daarnaast voert het Hypotheek Adviescentrum de ‘Zeker Inkomen Polis’ en Van Bruggen Advies het ‘Verzekerd Wonen’ onder eigen label. Gedekt op de polis zijn arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden, ernstige aandoeningen, ziekenhuisopname en ongevallen. Zowel WIA-volgend als passende arbeid hanteert Cardif als arbeidsongeschiktheidscriterium. Cardif hanteert 20% doorlopende provisie op de maandpremie en 30% afsluitprovisie, waarbij men in stappen van 10% kan kiezen welk percentage afsluit- en welk percentage doorlopende provisie is. Fortis ASR Fortis ASR heeft een eigen Woonlasten AOV waarbij vaste woonlasten als huur, hypotheekrente, verzekeringspremie gerelateerd aan wonen en onroerendgoedbelasting gedekt zijn. Het risico van arbeidsongeschiktheid is gedekt, werkloosheid kan optioneel bijgesloten worden. Extra is meeverzekerd de mogelijkheid tot het verhogen van de verzekerde woonlasten met 15% zonder medische waarborgen, recht op verhaalsbijstand tot maximaal ? 5.000 en vergoeding van de kosten van reïntegratie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het laatste jaar van de verzekering is premievrij en er is geen of gedeeltelijk premie verschuldigd als er een uitkering is uit hoofde van de verzekering. Bij Fortis ASR kan de verzekerde bij aanvang van de polis de keuze maken tussen WIA-volgend of passende arbeid. Tussenpersonen ontvangen een doorlopende provisie van 15%. Genworth Verzekeraar Genworth is risicodrager voor de maandlastenbeschermer van TBF, Hyprotect van Financium en Funda HuisZeker van Funda en Hypotheekshop. De samenwerking met Interpolis is per augustus vorig jaar gestopt. Gedekt op de polis zijn ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ongevallen. Gedurende de eerste twee jaar van de ziekte is het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘eigen werkzaamheden’. Na deze twee jaar is passende arbeid het criterium. Genworth hanteert 35% afsluitprovisie. Over het aantal verkochte producten en premievolume doet Genworth geen uitspraken. De Goudse De Goudse voert drie producten: De Hypotheek AOV, De Koopsom-Hypotheek-AOV en de WIA-aanvullingsverzekering individueel. De producten bieden dekking bij arbeidsongeschiktheid en voor alle drie de producten kan zowel de WIA-norm als passende arbeid als arbeidsongeschiktheidscriterium worden gehanteerd. De doorlopende provisie bedraagt voor de alledrie de producten 17,5%. Ook De Goudse doet geen uitspraken over aantallen en premievolume. ING ING voert de ING Bank Hypotheeklastenbeschermer met als administrateur Aon Warranty Group en risicodrager London General Insurance. Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn gedekt op de polis. Als criterium voor arbeidsongeschiktheid geldt gangbare arbeid, maar pas na de eerste twee ziektejaren. ING hanteert een combinatie van doorloop- en afsluitprovisie maar doet geen mededelingen over de hoogte daarvan en over het aantal verkochte polissen. Postbank De Postbank voert een premievariant van de WoonLastenBeschermer (WLB) die door de klant via internet is te sluiten en een koopsomvariant die alleen bij het sluiten van een hypotheek wordt aangeboden. Risicodrager voor het product is London General Insurance. Er is dekking bij arbeidsongeschiktheid en indien gewenst dekking bij werkloosheid. Postbank hanteert als arbeidsongeschiktheidscriterium de WIA-norm. Het provisiepercentage bedraagt 40% (bij de koopsomvariant). Cijfers over verkoopaantallen en premievolume worden niet verstrekt. Reaal Reaal voert de Reaal Woonlastenverzekering met een uitkeringsduur van vijf jaar en een contractduur van vijf of tien jaar. Van dit product zijn er vorig jaar “enkele duizenden” gesloten tegen koopsom. Dit is goed voor een premievolume van “enkele miljoenen”. Volgens Reaal kan ook de Reaal Inkomensverzekering Opstap gebruikt worden. Reaal heeft zich voorgenomen zich meer in te zetten op sommenverzekeringen en gaat naast woonlasten ook andere uitgaven verzekerbaar maken, zoals zakelijke kredieten. Het Reaal-product wordt afgezet via SNS Bank, BLG en CVB. De woonlastenverzekering biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheidsdekking is een optie voor werknemers en dekking voor kritische ziekten is een optie bij ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders. Reaal hanteert passende arbeid als criterium voor arbeidsongeschiktheid. Bij de woonlastenverzekering geeft Reaal een afsluitprovisie over de koopsom van 20%; eenzelfde percentage geldt bij de doorlopende premievariant. Tadas The Anglo Dutch Assurance Society (Tadas, DSB) voert twee producten: Voorziening Inkomens Bescherming Excellent (VIB XL) en Voorziening Inkomens Bescherming Budget (VIB Budget). Op beide polissen is arbeidsongeschiktheid gedekt vanaf 35% arbeidsongeschiktheid. Een werkloosheidsdekking is optioneel. Ziekenhuisdaggeld is gedekt op de VIB XL polis. Het criterium bij arbeidsongeschiktheid is in het tweede jaar passende arbeid op basis van ziekte (VIB XL), daarna WIA-volgend. De VIB XL kent een doorlopende provisie van 35%; bij de Budgetvariant is dat 30%. Univé Univé voert één product: het Univé Woon Zeker Plan. Het product wordt aangeboden via het eigen kantorennetwerk (150 locaties). De polis kent verschillende dekkingen met een keuze in wachttijd van 30 of 365 dagen: dekking bij arbeidsongeschiktheid, dekking bij zowel arbeidsongeschiktheid als werkloosheid en dekking bij zowel arbeidsongeschiktheid als ernstige aandoeningen (specifiek voor zelfstandige ondernemers). Verder kent de polis een aantal standaard extra dekkingen: eenmalige uitkering bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval, vergoeding bij ziekenhuisopname en premievrijstelling als gekozen is voor maandbetaling. De arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op het criterium passende arbeid. De gehanteerde provisie is 15% over koopsom of maandpremie. Univé doet geen mededelingen over het aantal verkochte polissen. Van Bruggen Adviesgroep De Van Bruggen Adviesgroep laat weten bezig te zijn met een woonlastenpolis. “We zijn bezig met een gelabeld product; de ontwikkeling is in een afrondende fase”, aldus een woordvoerder. Woonfonds Woonfonds (Achmea Bank) voert een woonlastenverzekering die volgens eigen zeggen ‘WIA-proof’ is. De polis keert in alle gevallen het volledige verzekerde bedrag uit. Uitkering vindt plaats wanneer iemand in de WIA terechtkomt. Daarbij maakt het voor de uitkering niet uit of de verzekerde 35% of meer arbeidsongeschikt is. Bij werkloosheid (optioneel) wordt twaalf maanden het verzekerd bedrag uitgekeerd. Premiebetaling vindt naar keuze plaats middels koopsom of in maandelijkse termijnen. De verzekering kan ook los van een Woonfonds-hypotheek worden gesloten. Woonfonds bepaalt de arbeidsongeschiktheid op basis van de WIA-criteria, maar bij een eigen risico van één jaar geldt in het tweede ziektejaar het beroepscriterium op basis van gegevens van de arbodienst. Het risico is ondergebracht bij London General Insurance en Aon Warranty Group voert de administratie. Over 2006 heeft Woonfonds ongeveer duizend verzekeringen gesloten; voor 2007 verwacht de maatschappij er 1.5oo te sluiten. Het product kent een afsluitprovisie van 25%. In het ongunstigste geval moet bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid het huis verkocht worden. KADER Aanbieder/bemiddelaar doorlopende provisie afsluitprovisie Amersfoortse 15% n.v.t. Allianz 35% 35% Avéro Achmea n.v.t. 30% BLG Hypotheken n.v.t. 20% Bouwfonds Hypotheken 35% 35% Cardif 20% 30% Fortis ASR 15% n.v.t. Genworth n.v.t. 35% De Goudse 17,5% n.v.t. ING Bank niet verstrekt niet verstrekt Postbank nvt 40% Reaal 20% 20% Tadas 35%/30% n.v.t. Univé 15% 15% Woonfonds n.v.t. 25%

Reageer op dit artikel