nieuws

Verzekeraars praten openhartig over aanleiding tot omvorming organisatie

Archief

Veel verzekeringsmaatschappijen zijn in de afgelopen jaren, meestal gedwongen door de veranderende markt, overgegaan tot het omvormen van hun organisatie. In dit transformatieproces werd de bestaande manier van werken fundamenteel ter discussie gesteld. Het management adviesbureau Twijnstra Gudde onderzocht de ervaringen van tien verzekeraars met dit proces onder de noemer ‘Business Process Redesign’ (BPR). De resultaten werden vastgelegd in een openhartig boekje.

Gisteren werd het boek ‘Tranformatie van Verzekeraars’ gepresenteerd aan o.a. de vertegenwoordigers van de maatschappijen die hadden deelgenomen aan een ‘ronde-tafelconferentie’, die de basis voor de publikatie vormde. Tijdens het deze conferentie werd door de deelnemers op een beeldende en open manier aangegeven hoe zij met het omvormen van hun organisatie zijn omgegaan. Het betreft de ervaringen van de maatschappijen Arag, Avéro Leven, AXA Leven, Delta Lloyd, De Goudse, Interpolis, Levob, NCM, UBO/Moira en Winterthur Schade. Hier volgen enkele opvallende uitspraken.
Paul Heuperman, algemeen directeur van Arag, vertelt in het boek dat zijn bedrijf begin 1992 te kampen had met een stoffig imago bij de tussenpersoon. “Uit een marktonderzoek bleek dat de rechtsbijstandverzekeraar werd gezien als een gesloten, bureaucratische oganisatie die weinig servicegericht was. Arag kreeg de kwalificatie ‘meer een tegenstander dan een medestander’ te zijn. Bovendien liet de kwaliteit van de processen te wensen over en waren de kosten te hoog. (…) Er moest iets gebeuren”. Heuperman zegt, dat het veranderingsproces dat volgde, waarbij het aantal leidinggevenden drastisch werd teruggebracht, het ‘Big-Mac’-principe is toegepast. “Als van boven en onder druk wordt uitgeoefend, spuit de ellende er vanzelf tussenuit. Van de zestig leidinggevenden resteert thans nog een managementteam van vier”.
De aanleiding voor het ‘omgooien’ van de bedrijfsprocessen bij Avéro had eveneens met de houding van het intermediair te maken. Directeur Jan Evers: “Avéro Leven merkte dat de slechte kwaliteit van bedrijfsprocessen een negatieve waardering bij haar tussenpersonen tot gevolg had”.
Bij Interpolis was de reden tot veranderen tweeledig: “Wij ondervonden hinder van de negatieve ontwikkelingen in de schadebranche en moesten ons, na het afketsen van de fusie met het AVCB-concern, herbezinnen op de toekomst”, aldus business-unitdirecteur Larry van der Schoor.
Bert Bruning, afdelingsdirecteur underwriting bij de NCM, brengt tijdens de ronde-tafelconferentie naar voren dat de kredietverzekeringsmaatschappij te maken kreeg met een scherpe toename van de concurrentie. “De kredietverzekeringsmarkt was binnen Europa altijd een heel beschermd gebeuren. Daar had iedereen een eigen territorium. NCM deed Nederland en verzekerde Nederlandse bedrijven. De bedrijven in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Engeland bleven ook binnen hun grenzen. (…) Het was eigenlijk not done dat je elkaar beconcurreerde. Op een gegeven moment is dat langzaam maar zeker verdwenen en dit proces van toenemende concurrentie gaat alsmaar door. We constateren dat we vandaag de dag in een vol-concurrerende markt zitten. Bovendien zijn er ook steeds meer aanbieders die alle mogelijke methoden hanteren om binnen te komen, inclusief het inkopen in een markt. De gevolgen daarvan zijn: zeer agressieve prijsstellingen en dus echt keiharde concurrentie”.
Expansie noemt Bruning als doelstelling van de transformatie van NCM in deze concurrerende markt. “Nederland is niet zo’n groot land. Dat betekent dat ondanks het feit dat onze penetratiegraad heel hoog is, wij toch kwetsbaar zijn. Dat maakt het voor ons extra belangrijk om expansie te maken. Volume is heel belangrijk. Hoe groter het volume, hoe beter de spreiding natuurlijk. Je kunt niet altijd mee in de prijzenslag die op een gegeven moment gaat woeden; zeker als bedrijven zich willen inkopen, kun je onmogelijk meegaan. We willen dit ook niet doen omdat het een heilloze weg is. Dat betekent wel dat we onze kwaliteit consequent heel sterk moeten verbeteren”.
Behalve de ervaringen van verzekeringsmaatschappijen bevat het boek ‘Transformatie van Verzekeraars’ de mening van internationaal bekende BPR-deskundigen en de ervaringen en inzichten van het bureau Twijnstra Gudde.
De uitgave is te bestellen bij Twijnstra Gudde, mw. A. Broeders, tel. 033-467.77.77./fax 467.73.71 .
Transformatie van Verzekeraars: een mededeelzaam boekje.

Reageer op dit artikel