nieuws

‘Verzekeraars papegaaien over transportrisico Oost-Europa’

Archief

Verzekeraars zouden elkaar wat minder moeten napraten, dat het allemaal zo erg is met het risico van transporten op Oost-Europa. Ze moeten met verstand en beleid met de risico’s omgaan, aldus directeur J.L.H. Vorst van Nieuw Rotterdam tijdens een studiedag van de SVV in samenwerking met het Verbond over de (on)mogelijkheid van het verzekeren van risico’s van transport op Oost-Europa.

Volgens Vorst hebben veel verzekeraars zich in eerste instantie vergist in de risico’s van het transport op Oost-Europa. “Iedereen riep dat men er snel bij moest zijn, wilde men niet de kans van de eeuw missen”, aldus Vorst. Inmiddels zijn de meesten er achter gekomen dat het Oost-Europa van vandaag een geheel ander Oost-Europa is dan van voor de val van de muur. Nu is er op basis van kostbare incidenten nieuw beleid geformuleerd: forse beperkingen of zelfs een totale stop van acceptatie.
Een enquête onder transportverzekeraars over schade-oorzaken van transport op Oost-Europa geeft aan dat diefstal (34,0%) en vertraging (24,0%) de belangrijkste schademakers zijn. Enige relativering is hierbij volgens Vorst wel op zijn plaats. “Het aandeel diefstalschaden bij transporten binnen West-Europa beloopt naar schatting 50 tot 60% van de schadelast”.
Vorst noemde tijdens de studiedag een aantal maatregelen waarmee Oost-Europa transporten tot een goed einde gebracht kunnen worden en bovendien verzekerbaar gehouden kunnen worden:
overleg vooraf met schade-expertsgebruik alleen geheel afsluitbare vrachtwagensgebruik ervaren chauffeursrij zoveel mogelijk in convooiverdeel kostbare lading over verschillende vrachtauto’sgebruik beveiligingssystemen en satelietnavigatie/communicatiemaak geen gebruik van Oost-Europese vervoerdersgebruik bewaakte parkeerterreinenzorg voor goede identificatie van de ontvanger.Gebrek aan experts
Uit makelaarsoogpunt pleitte drs. E.A. Millaard, marketing-manager van Alexander & Alexander, tijdens de studiedag voor een grotere investering van verzekeraars in Oost-Europa, zodat zij over een aantal jaren een mooie winst op deze verzekeringen kunnen maken. “Zij moeten met name investeren in het schade-apparaat, zodat schades die zich voordoen op een vlotte en efficiënte wijze kunnen worden afgehandeld”. Millaard merkte fijntjes op dat er in het hele G.O.S. slechts zeven Lloyds agenten benoemd zijn. “Naar mijn mening zou het zaken doen met Oost-Europa aanzienlijk worden vereenvoudigd als verzekeraars bereid zouden zijn om lokale experts ook schade-afhandelingsbevoegdheid te geven”.
Hoe oostelijker de bestemming is gelegen, hoe slechter de wegen in het G.O.S. zijn.

Reageer op dit artikel