nieuws

‘Verzekeraars oplichten als vriendendienst’

Archief

Met een verhaal over een ten onrechte als gestolen opgegeven zonnebril red je het niet op verjaardagsfeestjes in Azië, Afrika of Zuid-Amerika. Daar wordt het oplichten van verzekeraars met behulp van valse politieverklaringen, ziekenhuisnota’s of zelfs overlijdensaktes namelijk als een betrekkelijk normale vriendendienst gezien. Dit bleek onlangs tijdens een bijeenkomst van het in reisverzekeringen gespecialiseerde expertisebureau Vidi.

“Wat in de Nederlandse (verzekerings)cultuur gezien wordt als verwerpelijk, hoeft elders helemaal niet zo te zijn. In andere landen gelden nou eenmaal andere normen en waarden dan hier. Ook met betrekking tot het claimgedrag bij verzekeraars. Dat terwijl onze verzekeringsvoorwaarden zijn gebaseerd op onze wetten en gebruiken”, stelde directeur Tinus Cameron van het schade- en onderzoeksbureau Vidi tijdens de voorlichtingsbijeenkomst voor medewerkers van verzekeraars. Het bureau had voor de bijeenkomst speciaal haar buitenlandse contactpersonen naar Nederland gehaald om hun eigen (claim)cultuur en gebruiken toe te lichten.
In Egypte, Nigeria en Suriname is het gebruikelijk – ook voor artsen en politiefunctionarissen – om in problemen geraakte familieleden of kennissen te helpen met het oplichten van verzekeraars. “Dat wordt niet als een misdrijf gezien, maar als een vriendendienst”, vertelde één van de Vidi-contactpersonen.
Puntjes voor de komma
De Egyptische onderzoeker dr. Georges, gaf toe dat het opschroeven van schadebedragen soms wel erg gemakkelijk is. “In het Arabische schrift is de nul een punt. Eén of meer extra punten zijn natuurlijk gemakkelijk neergezet.” Ook wees hij op het probleem dat in zijn land privéklinieken voor medische behandelingen kunnen rekenen wat zij willen en daar ook dankbaar gebruik van maken.
Schadecorrespondenten die te maken krijgen met schades in Suriname moeten zich volgens Cees Bouwer, Vidi-contactpersoon aldaar, realiseren dat het politie-apparaat in dat land zo sterk onderbebezet is dat praktisch geen enkele melding van diefstal of vermissing wordt nagetrokken. “Het ‘proces verbaal’ is derhalve vaak niet meer dan de verklaring van de verzekerde”, aldus Bouwer.
In Turkije blijkt vooral het gebrek aan communicatiemiddelen een probleem bij het onderzoeken van claims. “Het gros van de mensen is niet per telefoon of fax te bereiken. Vaak is niet eens het officiële adres bekend. Daar maken fraudeurs dankbaar gebruik van”, weet Gokhan Germeyan, onderzoeker in Turkije.
De situatie in Nigeria slaat alles, zo blijkt uit het relaas van Vidi-contactpersoon Israël Mbachu. De Nigeriaan zei zich te verbazen over het geringe aantal onderzoeken dat de Nederlandse verzekeraars in Nigeria laat verrichten. “Van de circa vijfduizend ziektekostenclaims die ik in de afgelopen twintig jaar heb onderzocht, was er slechts één terecht. Bij alle door ons voor Vidi onderzochte claims hebben wij aangetoond dat er sprake was van fraude”, aldus Mbachu.
Vidi-directeur Tinus Cameron (uiterst rechts), door enkele lokale contactpersonen die zijn bedrijf inschakelt voor het onderzoeken van schadeclaims: (v.l.n.r.) Gokhan Germeyan (Turkije), Israël Mbachu (Nigeria), Cees Bouwer (Suriname) en dr. Georges (Egypte).

Reageer op dit artikel