nieuws

Verzekeraars ook positief over nieuwe bedrijfstakcao

Archief

Niet alleen de werknemers zijn tevreden met de flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden in de nieuwe cao. De verzekeraars zelf zien er veel mogelijkheden in, niet alleen voor de eigen medewerkers, maar ook voor de totale arbeidsmarkt.

Zwitserleven grijpt de flexibilteit in de nieuwe cao aan om antwoord te bieden op een aantal maatschappelijke ontwikkelingen. Wim Kerkhof, manager P&O: “De nieuwe cao ondersteunt ons om voor de medewerkers een goede mix te realiseren tussen willen en kunnen. “We zijn inmiddels een scenario aan het uitdenken over de invulling van deze cao. Het is zoeken naar een goede balans tussen organisatie en medewerkers.”
Doorbraak
ASR spreekt zelfs over een doorbraak in vergelijking met de oude starre cao en benadrukt de samenhang. Bart van Sluit, groepsdirecteur Sociale Zaken: “Door flexibelere werktijden te kunnen aanbieden, kunnen we ook andere doelgroepen op de arbeidsmarkt aanspreken, zoals herintredende huisvrouwen. De instroom van nieuwe mensen heeft vervolgens positieve gevolgen voor de werkdruk.”
Aan het tegemoetkomen van al die wensen van de werknemers zitten wel wat haken en ogen. Van Sluit: “Organisatorisch zal die flexibiliteit nog wel de nodige problemen opleveren. We zullen bijvoorbeeld creatiever moeten omgaan met bedrijfsprocessen.”
Optimaal werkklimaat
Ook Delta Lloyd Nuts Ohra en AXA zijn zeer te spreken over de nieuwe cao. Godfried Barnasconi, lid van de groepsraad van AXA: “Wij proberen voor onze medewerkers een zo optimaal mogelijk werkklimaat te scheppen en de nieuwe cao biedt daar meer mogelijkheden voor. De optie van werken op zaterdag kan de flexibiliteit vergroten, bijvoorbeeld door een doordeweekse dag vrij te houden. Maar de zaterdag als extra, zesde werkdag gebruiken is niet wenselijk.”
Woordvoerder Hans Koeleman van Delta Lloyd Nuts Ohra uit zich in soortgelijke bewoordingen: “De flexibilisering van de werktijden maakt het mogelijk dat je de werknemer tegemoet kan komen in de wens voor een kortere of langere werkweek. Ook voor werving op de arbeidsmarkt is het zeer positief.”

Reageer op dit artikel