nieuws

Verzekeraars onderzoeken tarieven belangenbehartigers

Archief

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) gaat de hoogte van de honoraria van belangenbehartigers onderzoeken

“We hebben de indruk dat de gulden van vijf jaar geleden de euro van nu is. Bedacht moet worden dat verzekeraars dit allemaal — als schadevergoeding — betalen. Uiteindelijk komt het dus ten laste van alle verzekerden”, zegt directeur Theo Kremer in het PIV-bulletin. Het PIV onderzoekt welke prijsstijging er in de afgelopen jaren is geweest en vergelijkt die met de uurtarieven van andere vrije beroepen. Bij het onderzoek wordt ook het buitenland betrokken, omdat de indruk bestaat dat de Nederlandse belangenbehartigers meer declareren dan bijvoorbeeld hun Duitse en Belgische collega’s.

Reageer op dit artikel