nieuws

Verzekeraars onderzoeken tarieven belangenbehartigers

Archief

Het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) gaat de hoogte van de honoraria van belangenbehartigers onderzoeken. “Wij hebben de indruk dat de gulden van vijf jaar geleden de euro van nu is.” Dit zegt directeur Theo Kremer in een interview in het PIV- bulletin van februari.

“Bedacht moet worden dat verzekeraars dit allemaal – als schadevergoeding – betalen. Uiteindelijk komt het dus ten laste van alle verzekerden”, onderstreept Kremer. Het PIV gaat daarom onderzoeken welke prijsstijging er in de afgelopen jaren is geweest en wil die toename vergelijken met het gemiddelde stijgingsniveau en de uurtarieven van andere vrije beroepen. “We vinden het sowieso al heel opmerkelijk dat de beloning van degene die de patiënt beter moet maken, de dokter, lager is dan de beloning van degene die de schade moet regelen.”
Buitenland
Bij het onderzoek wordt ook het buitenland betrokken, omdat de indruk bestaat dat de Nederlandse belangenbehartigers behoorlijk meer per uur declareren dan hun Duitse en Belgische collega’s. Volgens het PIV zou (het gebrek aan) marktwerking dit mede kunnen veroorzaken. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van prof. dr. Michael Faure van Instituut Metro in Maastricht.
Kremer: “Over dit onderzoek zullen we vrijelijk publiceren, óók als de uitkomsten ons tegenvallen of meevallen, het is maar hoe je het bekijkt. In ieder geval moet ook daarover transparantie bestaan”.
Gedragscode
Kremer is verheugd dat inmiddels 97% van de autoverzekeraars de code heeft ondertekend. Hij ergert zich eraan dat sommige letselschadeadvocaten de Gedragscode als een ‘speeltje van verzekeraars’ bestempelen. Volgens hem weten deze critici niet waarover ze praten. “Een deel van mijn achterban roept juist dat we alles weggeven en daar niets voor terugkrijgen, terwijl we het al zo goed doen! Binnen het verzekeringsbedrijf moet nog wel wat zendingswerk worden verricht om alle schadebehandelaars ervan te overtuigen dat het voortaan echt moet zoals in de code staat. Sommige behandelaars vinden dat ze nu minder vrijheid hebben en aan allerlei zaken gebonden zijn”.
No cure, no pay
Kremer heeft geen uitgesproken standpunt over de honoreringsmethode ‘no cure, no pay’. Hij vindt het jammer dat minister Donner een voorgenomen proef van de Orde van Advocaten heeft tegengehouden. “Zou je er via een gedragscode of bijvoorbeeld een normering op uit zijn de schaderegeling zo kort en efficiënt mogelijk te laten zijn, dan zou de belangenbehartiger die op basis van no cure, no pay werkt daar opeens een voordeel bij hebben en de belangenbehartiger die op uurbasis werkt opeens een nadeel. Nu hebben wij in ieder geval de indruk dat advocaten en belangenbehartigers er nogal eens een belang bij hebben om zo veel mogelijk uren te maken.”

Reageer op dit artikel