nieuws

Verzekeraars ondervinden geen last van datum 9 september

Archief

Volgens het Verbond van Verzekeraars heeft er zich bij verzekerars geen enkele datumgerelateerde probleem voorgedaan op 9 september 1999. Ook bij het nationale millenniumplatform kwamen er geen meldingen binnen.

De negende september van dit jaar was niet alleen een buitengewoon aantrekkelijke datum om in het huwelijksbootje te treden. Deze dag, in computertaal weergegeven als 9999, vormde tevens één van de eerste drempels in het probleem van datumgerelateerde storingen.
Door vele automatiseerders werd het probleemloos passeren van deze datum dan ook gezien als generale repetitie voor ‘de dag des datum-oordeels’ van 1 januari 2000. Het gebruik van de cijferreeks 9999 werd door computerprogrammeurs in het recente verleden vaak gebruikt als foutmelding of voor het testen van bepaalde toepassingen. Gevreesd werd dan ook dat geautomatiseerde systemen deze datum verkeerd zouden interpreteren en daardoor niet meer zouden kunnen functioneren.
Tot grote opluchting van (met name aansprakelijkheids)verzekeraars bleven de problemen uit. Wel ontstonden er problemen bij het testen van het nationale noodnet, maar die hadden niets te maken met het datumprobleem. Door het volledig uitblijven van storingen begin september, wordt het door sommigen geschetste ‘horror-scenario’ tijdens de eeuwwisseling steeds minder geloofwaardig.
Een onderzoeker van het nationale millenniumplatform heeft zich verbaasd over het uitblijven van problemen. “Ik verwachtte geen grote problemen, maar dat er helemaal niks zou gebeuren heeft mij toch wel verrast”. Ook bij de Verenigde Naties, waar een speciaal wereldomvattend meldpunt voor datumgerelateerde problemen is ingericht, kwamen geen meldingen binnen.
Ondanks het probleemloos passeren van de negende september blijft het millenniumplatform hameren op de noodzaak van het testen van systemen. De nadruk zou daarbij moeten liggen op de ketenproblematiek: een organisatie kan nog zo millenniumbestendig zijn, als een belangrijke leverancier of afnemer uitvalt, kan dit tot ernstige verstoringen leiden. Begin oktober verschijnt weer een rapportage over de millenniumbestendigheid van Nederlandse ondernemingen en organisaties.

Reageer op dit artikel