nieuws

Verzekeraars moeten in rap tempo over op P-views

Archief

De gezamenlijke systeemhuizen ondersteunen per 1 november 2001 nog uitsluitend P-views. Dit betekent dat de berichten POR Prolongatie Interface en POR Mutatie Interface niet meer gebruikt kunnen worden voor de uitwisseling van prolongatie en mutatiegegevens.

Een jaar geleden werd al overgestapt op het gebruik van P-views. Toen bleek echter dat, ondanks de branche-afspraken, nog niet alle maatschappijen in staat waren de nieuwe systematiek te ondersteunen. ABZ Nederland heeft toen een conversiedienst opgezet.
Met het oog op de introductie van de euro wordt nu een definitieve einddatum gesteld. ABZ zal dan ook vanaf 1 november 2001 de conversiedienst niet meer beschikbaar stellen. Maatschappijen hebben tot die datum de tijd om zich gereed te maken voor (alleen nog) verzending van P-views.
De Stuurgroep Brancheprojecten is met name een groot voorstander van het gebruik van de P-view Bestands Interface (PBI). Deze speelt namelijk een belangrijke rol bij de invoering van de euro, om de synchronisatie van de administraties te bewerkstelligen bij maatschappijen en tussenpersonen. De systeemhuizen zullen PBI ondersteunen in hun applicaties.

Reageer op dit artikel