nieuws

“Verzekeraars moeten consument beter voorlichten over belang levenpolissen”

Archief

“Het financieel goed achterlaten van nabestaanden is te belangrijk om aan het toeval over te laten

De levensverzekeringsindustrie moet dan ook consumenten beter voorlichten over het belang en de noodzaak van een goede levens- en pensioenverzekering, temeer daar mensen zelf te weinig aandacht besteden aan hun financiële zekerheid”. Dat is de conclusie uit een recent onderzoek onder beter bemiddelde Amerikanen met een jaarinkomen van € 90.000 of meer. Volgens de onderzoekers is 70% van de ondervraagde personen uit deze inkomenscategorie van mening dat het verzekerde bedrag van hun levensverzekering toereikend is om hun gezin financieel goed achter te laten. Aan de andere kant constateerden zij dat driekwart onderverzekerd is, waarvan 10% zwaar en bijna 65% matig tot behoorlijk. Eveneens driekwart vult zijn leven- of pensioenpolis niet jaarlijks aan en 6,8% van de ondervraagden heeft na het afsluiten zijn polis helemaal niet meer aangepast.

Reageer op dit artikel