nieuws

Verzekeraars lanceren WAZ-vervangers

Archief

Nu de afschaffing van de WAZ voor de deur staat, zijn diverse verzekeraars met een speciale WAZ-verzekering gekomen. Het betreft producten zonder inkomenstoets, met een vereenvoudigde vragenlijst en met verzekerde bedragen ter hoogte van de WAZ-uitkering.

Als op 1 juli de WAZ voor zelfstandige ondernemers wordt afgeschaft, zullen velen van hen zich voor hun arbeidsongeschiktheidsrisico willen verzekeren. In veel gevallen zullen zij uit kostenoogpunt kiezen voor een basisproduct. Om de toegankelijkheid naar de aov te vergroten, hebben diverse verzekeraars speciale WAZ-producten gelanceerd. Speciaal aan deze producten is – in tegenstelling tot de reguliere aov’s – het ontbreken van een inkomenstoets. Dit houdt in dat de verzekering zelfs bij een negatief inkomen uitkeert volgens het verzekerde bedrag.
De producten worden voorts gekenmerkt door een verkorte vragenlijst. Meestal gaat het daarbij slechts om vijf, in een enkel geval zelfs om drie, vragen. Niet alle verzekeraars zijn met WAZ-producten met deze kenmerken gekomen. Sommigen, zoals Centraal Beheer Achmea en Delta Lloyd, bieden – al dan niet met de typering ‘WAZ-vervanger’ – bestaande producten met speciale tarieven aan.
De Goudse
Met de WAZ-vervanger van De Goudse kan een jaarlijkse uitkering worden verzekerd van maximaal e 12.000, een uitkering dus ter hoogte van de WAZ-uitkering. De Goudse sprak als eerste van een ‘sommenverzekering’, waarmee wordt bedoeld dat er geen inkomenstoets plaatsvindt; het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd ongeacht het inkomen van de zelfstandige. De Goudse hanteert het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘passende arbeid’, hetgeen ruimer is dan het WAZ-criterium ‘gangbare arbeid’. De verzekering keert uit vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80%. De Goudse heeft voor dit percentage gekozen om de verzekering zo voordelig mogelijk te houden. “Het product is ontwikkeld voor de zelfstandige ondernemer die om financiële redenen eigenlijk niet van plan was een aov te sluiten ter vervanging van de WAZ, maar die toch een voorziening wil treffen voor ernstige arbeidsongeschiktheid.”
De WAZ-vervanger geeft recht op preventieve onderzoeken en periodieke medische check-ups. De polis kan worden uitgebreid met de bestaande critical-illnessdekking, een sommenverzekering die maximaal e 50.000 uitkeert aan de hand van een vaste lijst ziekten. De verzekerde kan na vijf jaar zonder medische waarborgen overstappen van de WAZ-vervanger naar een reguliere aov. De premie is gerelateerd aan de leeftijd van de verzekerde en de beroepsklasse. Er zijn vijf klassen. Als de polis wordt gesloten in combinatie met een (nieuwe of bestaande) ziektekostenverzekering bij De Goudse, krijgt de verzekerde gedurende drie jaar 2,5% korting op beide verzekeringen.
Interpolis
Ook bij de WAZ-vervanger van Interpolis gaat het om een maximaal verzekerd bedrag van e 12.000, geen inkomenstoets, en een verkorte vragenlijst. Het verzekerd bedrag is geïndexeerd. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is beroepsarbeidsongeschiktheid. De verzekering keert uit vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%. De uitkeringstabel is simpel: het arbeidsongeschiktheidspercentage is gelijk aan het uitkeringspercentage. De premie is gebaseerd op leeftijd en beroepsgroep. Interpolis heeft geen speciale overstapregeling naar een reguliere aov.
Avéro Achmea
Avéro Achmea is begin april, als een van de eerste verzekeraars met een WAZ-vervanger gekomen. Uitgangspunt is een verzekering voor uitsluitend rubriek B (A is onder condities mogelijk). Er zijn drie verzekerde bedragen mogelijk: e 12.000, e 16.000 en e 20.000. Het verzekerd bedrag kan zonder medische waarborgen eens in de drie jaar worden verhoogd met 25%. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is beroepsarbeidsongeschiktheid.
Het aanvraagformulier bevat slechts drie vragen en is aldus Avéro “het kortste aanvraagformulier in de markt”. Er wordt uitgekeerd vanaf een arbeidsongeschiktheid van 25%. De uitkeringsschaal ziet er als volgt uit: bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%-35% wordt 30% van het verzekerd bedrag uitgekeerd, bij 35%-45% is dit 40%, bij 45%-55% is dit 50%, bij 55%-65% is dit 60%, bij 65%-80% is dit 75% en bij 80%-100% is dit 100%.
Aegon
Bij de Aegon WAZ Opvangpolis kan worden gekozen voor een verzekerd bedrag van e 11.477 en e 15.000. Het bedrag kan eens in de drie jaar (tot de 50-jarige leeftijd) worden verhoogd met maximaal 50%. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is beroepsarbeidongeschiktheid. Er is een vragenlijst met slechts vijf vragen.
Aegon gaat er vanuit dat veel ondernemers uitsluitend een verzekering willen voor ernstige en blijvende arbeidsongeschiktheid en keert uit vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage vanaf 50%. De uitkeringsschaal ziet er als volgt uit: bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50%-55% is het uitkeringspercentage 50%, bij 55%-65% is dit 60%, bij 65%-80% is dit 75% en bij 80%-100% is dit 100%.
De premie is gebaseerd op leeftijd en beroepsklasse. Er zijn vier beroepsklassen. Als extraatjes biedt de verzekering gratis een tweejaarlijkse medische check up, elke vijf jaar een werkplekonderzoek en hulp bij reïntegratie.
Fundum
Fundum biedt een WAZ-vervanger aan zonder inkomenstoets, met verkorte vragenlijst en met een verzekerd bedrag van maximaal e 11.500. De verzekerde heeft de keus tussen wél of geen indexatie. Het arbeidsongeschiktheidscriterium is ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ maar voor beroepsklasse 4 is dit ‘passende arbeid’. De verzekering keert uit vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 50%. De uitkeringsschaal ziet er als volgt uit: bij arbeidsongeschiktheidspercentage van 50%-55% wordt 50% van het verzekerd bedrag uitgekeerd, bij 55%-65% is dit 60%, bij 65%-80% is dit 75%, en bij 80%-100% is dit 100%. Fundum biedt geen speciale overstapmogelijkheden.
ASR
Met de WAZ-Vervangings-AOV van De Amersfoortse kan maximaal e 12.000 worden verzekerd voor uitsluitend rubriek B. Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks aangepast aan het loonindexcijfer. Als arbeidsongeschiktheidscriterium geldt beroepsarbeidsongeschiktheid gedurende de eerste drie jaar van de uitkering, daarna is dit ‘passende arbeid’. Er wordt uitgekeerd vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35%. De uitkeringsschaal ziet er als volgt uit: bij een arbeidsongeschiktheid van 35-45%: 40% van het verzekerd bedrag, bij 45-55%: 50%, bij 55-65%: 60%, bij 65-80%: 75%, en bij 80-100%: 100%.
De Amersfoortse geeft geen overstapmogelijkheden zonder medische waarborgen. Extraatjes op deze polis: bij zwangerschap/bevalling een eenmalige uitkering ter hoogte van de jaarpremie (mits de verzekering twee jaar loopt), arbeidsdeskundige hulp, revalidatie en her- of omscholing.
Bij de WAZ-vervangende producten van Amev en Stad Rotterdam wordt uitsluitend rubriek B verzekerd. Een verkorte gezondheidsverklaring geldt tot een verzekerd bedrag tot e 12.000. Het bedrag is geïndexeerd (Amev 3%, Stad 2%). Het arbeidsongeschiktheidscriterium is passende arbeid. Er wordt uitgekeerd vanaf een arbeidongeschiktheidspercentage van 45%. De uitkeringsschaal ziet er als volgt uit: 45%-55%: 50% van het verzekerde bedrag, 55-65%: 60%, 65-80%: 75%, 80-100%: 100%.
Bij Amev kan na drie jaar zonder medische waarborgen worden overgestapt naar de Amev Optimaal; Stad Rotterdam heeft geen speciale overstapregels.

Reageer op dit artikel