nieuws

Verzekeraars komen met pakket imagoverbeterende maatregelen

Archief

Het Verbond van Verzekeraars komt op korte termijn met een pakket maatregelen dat moet bijdragen aan een verbetering van het imago van de bedrijfstak. Carlo de Swart, bestuursvoorzitter van de sector Schade van het Verbond van Verzekeraars, heeft dit aangekondigd tijdens een congres over de Wabb in Amsterdam.

Voor het front van ongeveer honderd congresdeelnemers betoogde De Swart dat het imago van verzekeraars veel te wensen overlaat bij maatschappelijke organisaties, consument en politiek. Hun wensen en behoeften zijn door de Verbondscommissie Consumentenbeleid in de ‘slipstream’ van de Wabb-evaluatie meegenomen, zei De Swart. “De zaak is daardoor in een stroomversnelling gekomen, zodat het Verbond op niet al te lange termijn aanbevelingen zal doen tot verbetering van het imago van de bedrijfstak.”
Invoering stapsgewijs
Het pakket maatregelen is vastgesteld in overleg met de Consumentenbond en de standsorganisaties NVA en NBvA. “Dit pakket wordt stapsgewijs ingevoerd”, aldus De Swart.
Er is onder meer besloten om de tienjarige contracten bij schadeverzekeringen terug te brengen tot vijf- of éénjarige contracten. Voor schade- en levensverzekeringen wordt de wettelijke afkoelingsperiode van acht dagen in acht genomen na het totstandkomen van het verzekeringscontract. Verder is een vernieuwde code ‘Rendement en risico’ op komst en wordt gewerkt aan een verbetering van de afkoopwaarden van levensverzekeringen.
Met betrekking tot de en-blocbepaling is besloten dat verzekeraars geen ‘oneigenlijk’ gebruik meer daarvan zullen maken. “Daarbij gaan we er natuurlijk vanuit dat ook de consument van zijn kant de en-blocbepaling niet oneigenlijk zal toepassen”, aldus De Swart.
Tussenpersonen
Voor de assurantiekantoren wordt het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht gesteld. De periodieke controle daarop wordt gelegd bij verzekeraars. “De verplichting wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die met individuele tussenpersonen wordt gesloten”, licht De Swart toe.
Het intermediair wordt verder verplicht zich permanent te laten (bij)scholen. Daarin zullen met name NVA en NBvA nadrukkelijk een inbreng hebben.
Ook komt er één klachtenadres voor zowel verzekeraars als tussenpersonen. “De bedoeling is om één loket in het leven te roepen waar klagende consumenten terecht kunnen”, verklaart De Swart. Klagers kunnen alsnog worden doorverwezen naar klachteninstituten, zoals de Ombudsman Schade, de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf, en de tuchtcolleges van NVA en NBvA.

Reageer op dit artikel