nieuws

Verzekeraars klaar voor nieuwe waterseizoen

Archief

Voor Avéro, Erasmus en Zwolsche Algemeene is het vaarseizoen al begonnen. De verzekeraars hebben tijdens de watersportbeurs Hiswa afgelopen week hun pleziervaartuigenpolis in het zonnetje gezet.

Avéro heeft haar Watersport Totaalpakket op een aantal punten aangepast. Alle eigen gebrek is voortaan meeverzekerd tot tien jaar na de eerste tewaterlating. Ook is het mogelijk om de verzekering uit te breiden met een zogeheten Rechtshulp en Ongevallen Opvarenden Verzekering. De trailer en volgboot met eventuele aanhangmotor zijn gratis meeverzekerd. Verder kent het pakket verschillende eigen-risicobedragen en een WA-verzekering van f 2 mln per gebeurtenis.
Nieuw is de Avéro Scheepshypotheek voor nieuwe en bestaande schepen tussen de f 50.001 en f 500.000. De financiering heeft een maximale looptijd van twintig jaar en een variabele rente. Consumenten die tijdens de Hiswa (t/m 18 maart) een Watersport Totaalpakket inclusief hypotheek sluiten, ontvangen van de verzekeraar een cd-rom met navigatiesoftware ter waarde van f 250.
Ook de pleziervaartuigenverzekering van Erasmus is vernieuwd. Belangrijkste wijziging in de Vaar Riant Polis is de aanpassing van de premietarieven. Door de aanpassing valt de premie in de meeste gevallen lager uit, vooral wanneer het gaat om een vaartuig in een hogere prijsklasse. Voor platbodemjachten, open sloepen en vletten geldt nu een speciaal tarief. Ook nieuw is dat de verzekerde niet in no-claim terugvalt bij diefstal of (poging tot) inbraak. Tot slot is de vergoeding voor vervangend vakantieverblijf verhoogd tot maximaal f 350 per dag en f 3.500 per gebeurtenis. Erasmus geeft Hiswa-bezoekers een wedstrijdcoupon waarmee men een olieverfschilderij van zijn eigen boot kan winnen. Zwolsche Algemeene komt eind deze maand met haar nieuwe Pleziervaartuigenpolis, met onder meer een uitgebreidere dekking. In een advertentiecampagne in twee watersportbladen vestigt de verzekeraar echter al de aandacht op de polis. De antwoordcoupons worden doorgesluisd naar het intermediair. De eerste advertentie stond in een apart Hiswa-nummer van het Watersportmagzine. Het intermediair ontving het tijdschrift samen met een mailing van de verzekeraar.

Reageer op dit artikel