nieuws

Verzekeraars klaar met produkten voor eigen-risicodragers Ziektewet

Archief

Getoetst aan de Europese mededingingsregels, heeft het Verbond van Verzekeraars onlangs adviezen uitgebracht over de wijze waarop arbeidsongeschiktheidsverzekeraars kunnen inspelen op de aanloop tot privatisering van de Ziektewet. Het gaat in concreto om model-polisvoorwaarden en een advies-premiemodel.

De regering heeft eind november besloten, dat werkgevers zèlf het risico van ziekteverzuim van hun werknemers over de volle periode van 52 weken mogen gaan dragen.
Werkgevers kunnen daartoe bij de bedrijfsvereniging een verzoek indienen om eigen-risicodrager te worden. Wie vóór 1 januari een aanvraag indient, kan per 1 april eigen-risicodrager zijn. Een voorwaarde daarbij is, dat de betrokken ondernemer aantoont dat hij zich m.b.t. het ziekengeld heeft ingedekt tegen het risico van faillissement. Het indekken tegen dit zogeheten staartrisico kan gebeuren via een bankgarantie, borgtocht of verzekering.
Verzekeringsvormen
Voorts kunnen werkgevers zich op twee manieren verzekeren tegen de kosten van ziekengeld-uitkeringen: via een conventionele verzekering of via een stop loss-verzekering.
In geval van een conventionele verzekering worden de kosten, na het verstrijken van een in dagen gemeten eigen-risicoperiode, geheel door een particuliere verzekeraar gedragen. Bij een stop loss-dekking kiest de werkgever voor een concrete financiële limiet. Indien de kosten van ziekteverzuim deze limiet overschrijden, komt het meerdere voor rekening van de verzekeraar.
Aan de weg timmeren
Inmiddels hebben de Goudse, NN en Detam Risk (De Amersfoortse) al aan de weg getimmerd met hun nieuwe Ziektewetprodukten. De Goudse had zelfs al anticiperend op de afronding van de besluitvorming in het kabinet, een mailing aan het intermediair gestuurd. Later moest de maatschappij op een detailpunt terugkomen. Dit gold de aankondiging dat bedrijven al vanaf 1 januari eigen-risicodrager zouden kunnen zijn, indien ze vóór 15 december een aanvraag zouden hebben ingediend.
Het allereerste begin ligt nu op 1 april 1995 en daarvoor moet de aanvraag (inclusief bankgarantie of verzekering m.b.t. staartrisico) al vóór de jaarwisseling in kannen en kruiken zijn.
Borgstelling
Voor de waarborging van het staartrisico heeft ook de Nationale Borg-Maatschappij zich bij het bedrijfsleven in de kijker gezet. Deze zustermaatschappij van NN is overigens ook betrokken bij de Ziekengeld-Eigen Beheerverzekering van NN, waarin de Nationale Borg voorziet in de garantstelling voor grote ondernemingen.
De beide varianten van NN (resp. voor grote en voor kleinere bedrijven) kennen een rechtsbijstanddekking voor de onderneming bij een conflict (tussen werkgever en werknemer) over loondoorbetaling bij ziekte.
Vier uit- en instapmomenten per jaar
Werkgevers die eigen-risicodrager worden, hoeven dan geen ziekengeldpremie meer te betalen aan de bedrijfsvereniging. Lopende ziektegevallen bij het ingaan van de eigen-risicostatus blijven voor rekening van de bedrijfsvereniging. Als bedrijven niet langer eigen-risicodrager willen zijn, kunnen zij zich weer aansluiten bij de bedrijfsvereniging. Lopende ziektegevallen blijven dan voor rekening van de werkgever (of diens verzekeraar). Eigen-risicodrager worden of het beëindigen daarvan, kan in beide gevallen na een wachttermijn van een kwartaal geschieden. De regering wil evenwel een duiventil-gedrag bestrijden: een bedrijf dat wil stoppen met eigen beheer zal zich voor een periode van tenminste drie jaar aan de bedrijfsvereniging moeten binden.
NVA biedt leden commerciële nieuwsbrief
De NVA heeft de jongste Ziektewet-ontwikkeling aangegrepen om ten bate van haar leden een nieuwsbrief voor bedrijfsrelaties te ontwikkelen. Deze nieuwsbrief werd afgenomen door 300 kantoren, die goed waren voor een totaal-oplage van 80.000 exemplaren. “De regeling voor het eigen-risicodragerschap Ziektewet vormt een belangrijke nieuwe markt in het kader van employee benefits”, aldus de NVA. De op 8 december verschenen nieuwsbrief is toegespitst op de invoering van de nieuwe regeling. In januari verschijnt een aangepaste tweede oplage.

Reageer op dit artikel