nieuws

Verzekeraars in Nederland besteden nog weinig uit

Archief

Nederlandse verzekeraars doen, in tegenstelling tot hun Amerikaanse collega’s, nog weinig aan het uitbesteden van activiteiten die niet direct tot hun primaire taken behoren (outsourcing). Redenen: het ontbreken van aanbieders en het ontbreken van de discussie over outsourcing.

Volgens het managementadviesbureau Van der Geer & Van Hasenbroek komt daar de komende jaren verandering in. Dit blijkt uit hun studie ‘Outsourcing: echte prestatieverbetering voor verzekeraars binnen bereik?’, dat afgelopen week onder zo’n driehonderd Nederlandse en Belgische verzekeraars werd verspreid.
Het adviesbureau baseert zich o.m. op diverse publicaties, uitkomsten van een congres over outsourcing, en informatie van verschillende outsourcing-aanbieders.
Verzekeraars willen hun administratie en automatisering beter beheersen, zo stelt het adviebureau. De kosten en investeringen zijn hoog, terwijl de uitkomsten van nieuwe ontwikkelingstrajecten onzeker zijn. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de kwaliteit van het primaire proces van verzekeren vaak niet voldoet aan de wensen van de klant. Volgens Van der Geer & Van Hasenbroek kan het uitbesteden van taken die niet tot de kern-activiteiten van verzekeren behoren, een oplossing bieden.
Ook biedt outsourcing volgens het adviesbureau mogelijkheden voor toetreders tot de verzekeringsbedrijfstak zoals pensioenfonsen, zorgverzekeraars en beleggingsmaatschappijen. In het verlengde hiervan denken de managementadviseurs dat het nog slechts een kwestie van wachten is, tot grote makelaars en tussenpersonen met behulp van outsoursing hun eigen verzekeringsbedrijf oprichten en via herverzekerings- en poolconstructies hun risico’s afdekken.
Meer informatie over de outsourcing-studie: tel 010-442.32.33.

Reageer op dit artikel