nieuws

Verzekeraars houden Behaenk-groep overeind

Archief

Behaenk Adviesgroep heeft met forse tegenslagen te kampen. Een reddingsoperatie van enkele verzekeraars waaronder Stad Rotterdam, heeft de adviesketen zelfs overeind moeten houden. Een mislukt project op de Nederlandse Antillen is een van de oorzaken van de crisis.

Het aantal vestigingen van Behaenk Adviesgroep, lid van de NVA, is in vergelijking met vorig jaar bijna gehalveerd tot acht. Verder is het aantal medewerkers teruggelopen van 220 naar 150. Volgens Jos Baeten, directievoorzitter van Stad Rotterdam, heeft Behaenk te kampen gehad met groeistuipen. “Het bedrijf groeit snel en dat gaat gepaard met hoge kosten. Maar wij geloven in de toekomst van dit intermediairbedrijf.”
“Stad Rotterdam heeft daarom, samen met twee andere verzekeraars, financiële steun verleend. In termen van een reddingsoperatie, ja. Het gaat om een lening van ASR Bank, nadrukkelijk niet om een deelneming in de aandelen.”
Burn-out
Voorts zit algemeen directeur Peter Blok (48) van Behaenk Adviesgroep in de lappenmand. Blok is, mede door het niet-slagen van de expansie op de Antillen, getroffen door een zogeheten burn-out. Marco Kiela (34) treedt tot eind dit jaar op als waarnemend algemeen directeur.
Blok is sinds 1992 onafgebroken algemeen directeur van Behaenk geweest. De vermelding ‘onafgebroken’ is op z’n plaats, omdat de groep van achttien zogeheten bestuursvennoten aan het eind van elk jaar een beslissing neemt over de vraag wie de functie van algemeen directeur in het volgende jaar vervult.
Kiela, die ruim tien jaar aan Behaenk verbonden is, voert de directie voorlopig samen met commercieel directeur Martin van der Zwan.
Antillen
Begin vorig jaar maakte Behaenk bekend activiteiten op de Nederlandse Antillen te gaan ontplooien. Als initiatiefnemer gold in dit geval Van der Zwan. Behaenk Carribean zou voor f 300 mln aan hypothecaire kredieten gaan verstrekken. Dat geld zou worden opgebracht door Nederlandse geldverstrekkers.
Het bedrijf verwachtte een prachtige afzetmarkt, omdat de hypotheekrente op de Antillen ongeveer het dubbele was van die in ons land. Behaenk kreeg op de Antillen ruimschoots publiciteit, onder meer in de locale uitgave van het Algemeen Dagblad en in de Nederlandstalige krant Amigoe.
Laatstgenoemde krant berichtte eind augustus 1999: “Op 6 september komt algemeen directeur Peter Blok naar Curaçao, twee weken later gevolgd door Van der Zwan, om eventueel dan nog bestaande bottlenecks met de BNA (de centrale bank – red.) weg te werken”. Op 7 september meldde Amigoe, dat de Behaenk-groep wordt overspoeld met telefoontjes van potentiële klanten.
De volgende dag citeerde de krant een klagende Peter Blok. Hij vond dat de centrale bank aldaar niet echt meewerkte. Dat Behaenk een vergunning zou moeten hebben om levensverzekeringen te sluiten, ziet hij als een smoesje, berichtte Amigoe, die Blok als volgt citeerde: “Ik vraag de centrale bank de echte reden op tafel te leggen. Daarbij zal ik het woord kartelvorming niet schuwen”.
Vergunning
Maart dit jaar verklaarde Behaenk, aldus Amigoe, met het probleem te zitten, dat zij toestemming heeft om voor f 20 mln aan hypotheken uit te zetten, maar dat er zoveel vraag is dat zij wel voor f 300 mln of meer kan ‘wegzetten’.
In een reactie stelde de Centrale Bank, dat Behaenk al zeker een half jaar toestemming had om voor f 300 mln aan hypotheken te sluiten. Dat zou dan mogen in een periode van vijf jaar. Maar volgens de Centrale Bank wilde Behaenk die vergunning laten veranderen in een vergunning voor onbepaalde tijd en voor een onbepaald bedrag, met daarin dan wel de bepaling dat, als de macro-economische situatie dat nodig maakt, er beperkingen aan het te verstrekken bedrag gesteld kunnen worden.
Stoppen
Afgelopen zomer zag Behaenk zich genoodzaakt de handdoek in de ring te gooien. Op 12 augustus kopte Amigoe: ‘Behaenk maakt belofte 300 miljoen niet waar’. De krant schetst het volgende beeld: ‘De vanuit het hoofdkantoor (Delft – red.) opererende Behaenk Carribean-directeur Peter Blok gaf onvoldoende sturing aan lokaal bestuurder Suriskoemar Mangar (die het werk met slechts één personeelslid moest doen) en had ook onvoldoende inzicht in hoe de Curaçaose markt werkt, zeggen waarnemers. Toen Bloks zoon Robert naar Curaçao werd gestuurd om te redden wat er te redden viel, bleek het al te laat. Blok senior is per 1 juli officieel teruggetreden. Het laatste half jaar werd hij hier toch al waargenomen door zijn zoon Robert. Blok junior wil desgevraagd geen toelichting geven. “Ik ben niet geautoriseerd iets te zeggen.” Ook Mangar is inmiddels naar Nederland teruggekeerd.’
Volgens de nieuwe algemeen directeur van Behaenk, Marco Kiela, is de mislukking te wijten “aan de tijdrovende route naar Nederland met betrekking tot de hypotheken van ASR Bank en verzekeringen met De Amersfoortse en door de problemen rond het vergunningencircuit van de Centrale Bank”. Hij geeft toe, dat de vergunningen – met uitzondering van de vergunning voor levensverzekeringen – eerder rond waren dan Blok in de media suggereerde.
Vestigingen dicht
Behaenk heeft afgelopen maand haar vestiging in Den Haag-Loosduinen gesloten. In de afgelopen zomer werden ook al de kantoren in het Westlandse De Lier en in Maassluis opgeheven.
Aan die sluitingen liggen uiteenlopende factoren ten grondslag, maar een rode draad is dat het voor Behaenk moeilijk is om buitendienstmedewerkers binnen te halen en te houden. Het kantoor van Maassluis is overgeheveld naar de vestiging Pijnacker. In de regio Westland heeft Behaenk alleen nog een vestiging in Hoek van Holland. Momenteel telt Behaenk acht vestigingen en omvat het personeelsbestand (inclusief vennoten en franchisenemers) 150 man.
Toch heeft Kiela ook positief nieuws te melden. Binnenkort gaat Behaenk op kantoorniveau samenwerken met de vastgoedbemiddelaars Melior in Vlaardingen en makelaar Van Wijk in Tiel.
Een man met grote ideeën
Vanaf het moment dat Peter Blok bij Behaenk de aanvoerdersband kreeg toebedeeld, heeft hij met grote plannen aan de weg getimmerd. In december 1992 kwam hij meteen al op de proppen met de blauwdruk voor een marketingorganisatie voor het intermediair. De NVA drong bij haar leden aan op terughoudendheid. De standsorganisatie was bevreesd dat het initiatief van Blok (zelf ook NVA-lid) zou uitmonden in een inkooporganisatie die met lagere tarieven en/of eigen producten zou gaan werken. Het plan werd in de wandeling omschreven als de formule ‘direct-writer op de hoek’. De BV Intermed zou moeten starten met een consumentenkrant (zes keer per jaar) waarin gestandaardiseerde schade- en levensverzekeringen en spaar-en kredietproducten van intermediairverzekeraars worden aangeboden. Daarnaast zou er een huismerk moeten komen. Als de verzekeringsorganisatie op poten zou staan, diende er ook een bank te komen. Tien NVA-kantoren lieten zich voor het plan winnen. De eerste activiteit, de Nationale Verzekerings- en Geldkrant (NVGK), kwam in de loop van 1993 van de grond. De exploitatie werd in handen gegeven van het marketing- en managementadviesbureau Verdonk, Otten, Dik en Wiegerinck. Eind oktober 1993 verscheen de eerste editie van de NVGK, die een oplage kende van 1,7 miljoen exemplaren en door honderd kantoren werd afgenomen. Eind 1994 deden er 125 kantoren mee, die samen goed waren voor een oplage van 2,7 miljoen kranten. In de loop van 1995 haakten veel deelnemers af, waardoor de uitgifte van het blad in de zomer van dat jaar werd beëindigd.

Reageer op dit artikel