nieuws

Verzekeraars hoeven fusie- plannen niet te laten toetsen

Archief

Een Kamermeerderheid van PvdA, D66, en CDA is gezwicht voor de druk van minister Wijers van Economische Zaken, die het toezicht op fusievorming en machtsconcentraties onder verzekeraars en banken voorlopig bij de Verzekeringskamer, respectievelijk De Nederlandsche Bank wil laten.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe Wet Economische Mededinging (WEM) die per 1 januari volgend jaar van kracht wordt, was op initiatief van D66 een amendement ingediend om verzekeraars en banken direct onder de werking van de wet te brengen.
Op grond van de WEM moeten voorgenomen fusies tussen bedrijven met een gezamenlijke omzet van f 250 mln of meer worden getoetst door een nog op te richten Nederlandse Kartel Autoriteit (NKA). Pas als een vergunning door dit nieuwe controle-instituut is afgegeven, mag de fusie doorgang vinden.
Het amendement dat werd gesteund door PvdA en het CDA voorzag in het schrappen van de vrijstelling van vijf jaar voor banken en verzekeraars, uitgezonderd zorgverzekeraars en aanbieders van ziekte- en aov’s.
De drie fracties stelden dat er geen redenen zijn om verzekeraars en banken uit te zonderen van de nieuwe wetgeving. “Voor de eenduidigheid van het toezicht op concentraties dient specifieke regelgeving voor afzonderlijke marktsectoren te worden vermeden”, aldus D66-Kamerlid en intiatiefnemer tot de motie Marijn de Koning.
Het handhaven van de uitzonderingspositie voor de verzekeraars (en banken) stemt het Verbond positief. Het Verbond vindt dat een ‘dubbele toetsing’ van verzekeraars op fusies en machtscontraties door de Verzekeringskamer en de op te richten NKA zou leiden tot lange procedures, meer administratieve belasting en meer onzekerheid. Een grondige evaluatie zal eerst moeten uitwijzen of een dergelijke dubbele toetsing van verzekeraars noodzakelijk is, aldus het Verbond.

Reageer op dit artikel