nieuws

Verzekeraars hanteren hogere minimum verzekerde bedragen

Archief

Als gevolg van de invoering van de vijfde WAM-richtlijn zullen motorrijtuigenverzekeraars vanaf volgend jaar per gebeurtenis een minimum verzekerd bedrag van _ 5 mln voor letselschade moeten hanteren en _ 1 mln voor materiële schade. Nu is dat nog _ 900.000 voor letsel- en materiële schade samen.

Hoewel de betrokken ministers en het parlement nog moeten instemmen met de aanpassing van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM), is het volgens het Verbond van Verzekeraars waarschijnlijk dat een minimum verzekerd bedrag van _ 5 mln wordt gehanteerd voor letselschade (_ 10 mln voor motorrijtuigen die zijn ingericht om meer dan acht personen te vervoeren).
Voor materiële schade wordt het minimum verzekerd bedrag opgetrokken tot _ 1 mln of _ 10 mln als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen. Als het eigen risico van het Waarborgfonds van toepassing is, wordt dit verhoogd van _ 137 naar _ 250.
Omdat de maximaal verzekerde bedragen zelden worden uitgekeerd, verwacht het Verbond niet dat de verhogingen grote gevolgen voor de premies bij autoverzekeringen zullen hebben.

Reageer op dit artikel