nieuws

Verzekeraars geconsulteerd over nieuw rapportagekader

Archief

Toezichthouder DNB heeft het nieuwe rapportagekader voor verzekeraars, dat zowel kwartaal- als jaarrapportages omvat, voor commentaar voorgelegd aan het Verbond van Verzekeraars en aan Zorgverzekeraars Nederland.

De consultatieronde voor de sector loopt tot 1 september, waarna begin oktober de definitieve inhoud wordt vastgesteld. Het nieuwe rapportagekader gaat in per 1 januari, gelijktijdig met de invoering van de Wet op het Financieel Toezicht.
Het nieuwe rapportagekader, dat ook voorziet in een elektronische versie E-line, bereidt verzekeraars voor op de solvabiliteitsrichtlijn Solvency II en op het Bazel II-akkoord. De eerste inlevering van de verslagstaten nieuwe stijl is juni 2008.

Reageer op dit artikel