nieuws

Verzekeraars gaan eisen stellen aan beveiliging van caravans

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft een lijst met goedgekeurde disselsloten en wielklemmen voor caravans en aanhangers samengesteld. De lijst is opgesteld na een keuringsprocedure die is uitgevoerd door TNO in samenwerking met het Verzekeraars Instituut voor Preventie van het Verbond.

De lijst is aan caravanverzekeraars verzonden met de aanbeveling voortaan alleen deze disselsloten en wielklemmen als effectief beveiligingsmiddel te beschouwen. In de acceptatiefase kan van de verzekerde worden geëist dat er een goedgekeurd slot of goedgekeurde klem wordt aangebracht. Bij de lopende verzekeringen wordt voorlopig geadviseerd gebruik te maken van goedgekeurde sloten en wielklemmen.
Werkgroep
De keuringsprocedure is een initiatief van de Werkgroep Schadepreventie Caravans, die reeds enige tijd actief bezig is de schadelast, veroorzaakt door caravans, te beperken. Jaarlijks worden zo’n 750 tot 1.000 caravans gestolen. De schadelast als gevolg hiervan bedraagt circa f 15 mln. De totale schadelast bedroeg in 1993 circa f 80 mln.
De Werkgroep heeft ook een aanbeveling gedaan om in de polissen een clausule ‘onvoldoende onderhoud en/of zorg’ op te nemen waarmee hierdoor veroorzaakte schade kan worden uitgesloten. Het niet aanbrengen van goedgekeurde sloten en wielklemmen, conform de lijst, kan worden opgevat als onvoldoende zorg. Ook bij de schaderegeling kan de aanbeveling derhalve een rol spelen.
Voor meer informatie Bureau Voorlichting Verzekering tel 070-361.47.31.
Jaarlijks verdwijnen er zo’n 750 tot 1.000 caravans.

Reageer op dit artikel