nieuws

Verzekeraars en tussenpersonen zien nauwelijks ‘ongebruikelijke ‘transacties

Archief

Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) in Zoetermeer heeft vorig jaar twee meldingen ontvangen van levensverzekeraars. Van assurantietussenpersonen hoorde het MOT niets. Deze oogst was over 1999 overigens voor beide nihil, terwijl in 1998 slechts één medewerker van een verzekeringsmaatschappij een transactie met het stempel ‘ongebruikelijk’ signaleerde bij het meldpunt.

Volgens MOT-woordvoerder Wiebe Alkema kan de lage score uit assurantieland veroorzaakt worden door een combinatie van factoren. "In de verzekeringssector gaat vermoedelijk niet veel contant geld om. Verder is het wellicht relatief ingewikkeld om via levensverzekeringsproducten geld wit te wassen."
Verder kunnen preventieve maatregelen van verzekeraars en tussenpersonen volgens Alkema een verklaring zijn. "Maar het blijven veronderstellingen." Op de suggestie dat een aantal assurantiemensen wellicht zelf onderdeel is van witwas-praktijken, wil Alkema niet ingaan. Wel ontkent hij dat onbekendheid met het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties een reden kan zijn voor de lage score in de verzekeringsbranche. "Het meldpunt is alom bekend."
Feit is wel dat de internationale Financial Action Task Force (FATF) heeft laten weten, toch nog eens goed naar de Nederlandse situatie te willen kijken, omdat de verschillen tussen de diverse groepen 'melders' in Nederland groter zijn dan in andere landen. Zij wil daarvoor een verklaring zoeken.
Waarde
Dat de verschillen in aanmeldingen groot zijn, blijkt wel uit het jongste jaarverslag van het MOT. Vorig jaar kwamen in Zoetermeer 47.870 (45.079) meldingen binnen van ongebruikelijke transacties bij financiële instellingen, waarvan er 11.023 (10.803) als 'verdacht' zijn doorgemeld aan de politie. De financiële waarde die hiermee gemoeid is, bedraagt ruim 1,1 miljard gulden.
De stijging van het aantal ongebruikelijke transacties is vooral afkomstig van de banken. In 1999 meldden de banken 12.558 ongebruikelijke transacties, tegen 23.442 in 2000. De toename wordt veroorzaakt door een inhaalslag op het gebied van de zogeheten money transfers. Dit zijn financiële diensten waarvan klanten van banken en wisselkantoren gebruik kunnen maken. Contant geld kan aan de balie worden aangeboden om vervolgens in zeer korte tijd te worden overgeboekt naar een andere bank of wisselkantoor in het buitenland. Daar kan dan een begunstigde het geld afhalen.
Ook de casino's (1.202 tegenover 931 in 1999) en de creditcardmaatschappijen – 1.896 (1.079) – hebben meer ongebruikelijke transacties gemeld. Het aantal meldingen van de wisselkantoren daalde met ongeveer 30% tot 21.324 (30.506). Effectenbemiddelaars meldden nog eens vijf (vier) zaken aan.
Verdacht
Van de twee meldingen van levensverzekeraars is er één als 'verdacht' doorgemeld aan justitie. In het jaarverslag van het MOT wordt dit specifieke geval toegelicht. "Een bejaarde man heeft op een Zwitserse bankrekening bijna 400.000 gulden 'zwart' geld staan, bestemd voor zijn kinderen. Omdat hij de kinderen te jong vindt om direct over het geld te beschikken, besluit hij een levensverzekering te sluiten. Hij is zelf de verzekerde, zijn twee kinderen de begunstigden, die vanaf een bepaald moment jaarlijks tot hun dood een uitkering zullen gaan ontvangen. De man betaalt de premie vanaf de Zwitserse bankrekening. Omdat de man niet wil meewerken aan de noodzakelijke identificatie van de verzekeringnemers (zijn kinderen) en van hemzelf, weigert de maatschappij de polis op te maken. In plaats daarvan meldt de verzekeraar de gebeurtenis aan als 'voorgenomen ongebruikelijke transactie' en restitueert de betaalde premie.
Het MOT stelt de identiteit van de man vast aan de hand van zijn naam en adres, waarna de Fiod constateert dat de man geen inkomsten uit vermogen uit het buitenland aangeeft bij de belastingdienst, hetgeen een misdrijf is. Door zijn buitenlandse vermogen te gebruiken voor het betalen van een levensverzekeringspremie versluiert de man de herkomst van het geld. De voorgenomen transactie is verdacht."

Reageer op dit artikel